Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. juli - 31. juli 2014:


Gamle Alværnvei 19 (Gnr 30, bnr 23) er overdradd for kr 3.000.000 fra Maria Thomstad Knutsen til Hege Berg Thomstad og André Berg Thomstad (21.07.2014)

 

Alværnlia 83 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 7) er solgt for kr 3.400.000 fra Matthieu Aemisegger og Vilde Flodda Aemisegger til Knut Nikolai Bergstrøm og Ingvild Grane (21.07.2014)

 

Blåbærstien 27 C (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 24) er solgt for kr 3.750.000 fra Ingvild Forbord til Hans Henrik Nissen og Kristin Tryti (15.07.2014)

 

Reineveien 30 (Gnr 25, bnr 425) er solgt for kr 3.500.000 fra Ylva Skovik og John Idar Vildåsen til Elsebeth Holt og Ellen Vibeke Skogland (22.07.2014)

 

Blåbærstien 1 C (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 5) er solgt for kr 4.000.000 fra Harald Weedon-Fekjær og Mina Susanne Weedon-Fekjær til Sebastian Freudrich og Siv Elin Ånestad (22.07.2014)

 

Gneisveien 4 (Gnr 27, bnr 149) er solgt for kr 3.100.000 fra Hilde Launy til Cecilie Danielsen og Njål André Henriksen (22.07.2014)

 

Lyngåsveien 8 A (Gnr 4, bnr 296) er solgt for kr 4.975.000 fra Linda Christin Edvardsen til Erik Ola Nordbeck og Heidi Solheim Nordbeck (23.07.2014)

 

Bekkevei 2 (Gnr 29, bnr 459) er overdradd fra Solveig Linnea Ruud til Grete Solberg (24.07.2014)
Reineveien 19 (Gnr 25, bnr 433) er solgt for kr 2.850.000 fra Tony Volden Uthuslien til Meyer Camilla Martens og Daniel Olaussen Solberg (28.07.2014)


Furuveien 7 A (Gnr 4, bnr 733) er solgt for kr 3.850.000 fra Hilde Louise Gravensteen til Marit Svennevig Stålen og Øyvind Rune Stålen (28.07.2014)


Asgerds vei 7 (Gnr 6, bnr 47) er solgt for kr 4.500.000 fra Birthe Margrethe Holmsen og Jan Holmsen til Elise Valkvæ Røstad og Sindre Røstad (30.07.2014)

 

Bekkevei 2 (Gnr 29, bnr 459) er solgt for kr 2.200.000 fra Grete Solberg til Espen Enger og Lisbeth Marita Solberg

Enger (31.07.2014)

 

Kilde: Statens kartverk

Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 132 i Råde kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 1129, bnr 109 i Sarpsborg kommune

Overdragelsen omfatter også Gnr 1129, bnr 110 i Sarpsborg kommune
Overdragelsen omfatter også Kålvikveien 71 (Gnr 1129, bnr 126) i Sarpsborg kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 1133, bnr 40 i Sarpsborg kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 1140, bnr 30 i Sarpsborg kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 190, bnr 33 i Ullensaker kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 133, bnr 63 i Vestby kommune
Overdragelsen omfatter også Brevikveien 35 (Gnr 133, bnr 124) i Vestby kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 133, bnr 232 i Vestby kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 133, bnr 584 i Vestby kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 133, bnr 677 i Vestby kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 37, bnr 7 i Våler kommune

 

Flaskekroken 9 A (Gnr 2, bnr 253, seksjon 5) er solgt for kr 3.750.000 fra Liv Tobiassen til Unni Lilian Thingelstad (14.07.2014)

 

Vardenbakken 36 (Gnr 2, bnr 294) er overdradd for kr 1.000.000 fra Walburga Frieda Farner til Henning Kristoffer Farner (15.07.2014)

 

Alværnkroken 6 (Gnr 30, bnr 376, seksjon 2) er solgt for kr 4.725.000 fra Olav Njølstad til Frank Skarpsno og Tone Randlev Skarpsno (16.07.2014)

 

Reineveien 35 (Gnr 25, bnr 438) er solgt for kr 3.300.000 fra Pernille Bager og Harald Strønnes til Hilde-Cathrine Lie og Hans-Petter Rønning (23.07.2014)

Solli vei 15 (Gnr 25, bnr 65) er solgt for kr 1.950.000 fra Stig Atle Rugset og Tove Lise Winther til Veronica Bergum og Odd Arne Johansen (16.07.2014)

 

Bregneveien 15 (Gnr 4, bnr 533) er solgt for kr 3.150.000 fra Roger Austli til Gunhild Aarflot og Bård Enerstad (16.07.2014)

 

Bleksliveien 305 (Gnr 29, bnr 828) er solgt for kr 3.400.000 fra Mathias Bergersen og Bente Instanes til Anita Helen Glende (17.07.2014)

 

Fjordvangveien 104 (Gnr 6, bnr 232) er overdradd for kr 1.650.000 fra Ingvar Holtan til Jan Erik Søgnen (17.07.2014)

 

Tangen Terrasse 66 (Gnr 2, bnr 1036) er solgt for kr 6.875.000 fra Lise Anita Kollsund til Harald Weedon-Fekjær og Mina Susanne Weedon-Fekjær (18.07.2014)

 

Gnr 26, bnr 180 er solgt for kr 1.325.000 fra Elsa Kaia Salthammer til Jan Henrik Ruud (18.07.2014)
Fjordveien 56 (Gnr 7, bnr 6) er solgt for kr 2.550.000 fra Jorunn Marie Grønnevik til Hans Konrad Lundekvam og Åse Lundekvam (21.07.2014)

Gnr 36, bnr 4 i Asker kommune er overdradd fra Direktoratet For Naturforvaltning til Miljødirektoratet (14.07.2014)

Overdragelsen omfatter

også Gnr 11, bnr 6 i Bærum kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 11, bnr 136 i Bærum kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 11, bnr 696 i Bærum kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 11, bnr 697 i Bærum kommune
Overdragelsen omfatter også Høieveien 115 (Gnr 25, bnr 6) i Eidsberg kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 103, bnr 4 i Fredrikstad kommune
Overdragelsen omfatter også Putten 32 (Gnr 433, bnr 19) i Fredrikstad kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 78, bnr 5 i Frogn kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 134 i Halden kommune
Overdragelsen omfatter også Penlia 19 (Gnr 23, bnr 48) i Halden kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 196, bnr 32 i Halden kommune

 

Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 165 i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 23, bnr 59 i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 23, bnr 167 i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Moloveien 75 (Gnr 35, bnr 57) i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 286 i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 35, bnr 331 i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 53, bnr 16 i Hvaler kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 91, bnr 24 i Lørenskog kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 56, bnr 21 i Marker kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 128, bnr 11 i Marker kommune
Overdragelsen omfatter også Rambergveien 139 (Gnr 1, bnr 2873) i Moss kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 98 i Nesodden kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 492 i Nesodden kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 493 i Nesodden kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 494 i Nesodden kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 25, bnr 495 i Nesodden kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 17 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 24 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 102 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 164 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 165 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 166 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 32, bnr 6 i Rygge kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 82, bnr 9 i Rælingen kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 89, bnr 4 i Rælingen kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 89, bnr 7 i Rælingen kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 21, bnr 10 i Råde kommune

 

Flafjellet 36 A (Gnr 25, bnr 534, seksjon 1) er solgt for kr 3.250.000 fra Meyer Camilla Martens og Daniel Olaussen Solberg til Siss Lekang og Tor Yngve Olsen (08.07.2014)

 

Tyristubben 8 (Gnr 2, bnr 1147) er solgt for kr 8.350.000 fra Birthe Gaasø og De Vries Jean-Bobér Rooseboom til Tarje Bjørgum og Kristine Jacobsen (08.07.2014)

 

Lillerudveien 130 (Gnr 25, bnr 145) er overdradd fra Inger Tomine Fagerli til Ingvild Fagerli (08.07.2014)

 

Lillerudveien 130 (Gnr 25, bnr 145) er solgt for kr 1.250.000 fra Ingvild Fagerli til Joakim Krokvik Rostom (08.07.2014)

 

Fjordvangveien 88 (Gnr 6, bnr 26) er solgt for kr 4.500.000 fra Martin Braathen til Jens Andreas Koch og Monika Christine Lanz (08.07.2014)

 

Seterveien 53 (Gnr 29, bnr 385) er solgt for kr 1.800.000 fra Kjersti Kolstad til Silje Borknes og Øyvind Myrseth (09.07.2014)

 

Mårbakken 35 (Gnr 6, bnr 209) er solgt for kr 1.200.000 fra Håvard Hunstad Ingeborgrud til Kjersti Flåten og Eli-Kristin Vorkinn (09.07.2014)

 

Andel av Lise Maries vei 22 (Gnr 6, bnr 300) er overdradd for kr 2.450.000 til Hans Arne Jacobsen, Simen Antoni Rødsten Jacobsen og Eskild Emil Rødsten Jacobsen (09.07.2014)

 

Furukollen Terrasse 8 (Gnr 4, bnr 201) er overdradd fra Rat Petarwut Klemetsen til Laila Klemetsen (09.07.2014)

 

Marikloppa 64 C (Gnr 29, bnr 913, seksjon 6) er solgt for kr 2.450.000 fra Jørn-Ivar Andresen og Jeanet Kristiansen til Stein Yngve Mørch Andersen og Marit Eline Spørck (09.07.2014)

 

Skoklefald Terrasse 26 (Gnr 2, bnr 1367) er solgt for kr 5.600.000 fra Thor Marius Hansen til Roger Austli og Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø (10.07.2014)

 

Marikloppa 60 D (Gnr 29, bnr 913, seksjon 14) er solgt for kr 3.050.000 fra Jeanette Lundell og Roy Sæther til Lisa Richartz og Glenn Knustad Ørknes (10.07.2014)

 

Ekornveien 5 (Gnr 1, bnr 70) er overdradd for kr 4.000.000 fra Wold Reidun Hansen, Carina Alice Bredesen og Wold Kjell Sverre Hansen til Hilde Sundet Piene og Karl Vilhelm Piene (10.07.2014)

 

Andel av Bjørnemyr Terrasse 13 B (Gnr 1, bnr 480, seksjon 33) er overdradd fra Gudmund Olsen til Karen Nathalie Lysakerrud Olsen (11.07.2014)

 

Andel av Bjørnemyr Terrasse 13 B (Gnr 1, bnr 480, seksjon 33) er overdradd til Karen Nathalie Lysakerrud Olsen og Tove Olsen (11.07.2014)

 

Blåbærstien 20 I (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 45) er solgt for kr 3.750.000 fra Even Wettre og Monica Wettre til Nan Zou Bakkeli og Vidar Bakkeli (11.07.2014)


 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune
Tangenveien 119 (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 42) er solgt for kr 2.900.000 fra Per Slinde til Åsfrid Margrete Hegdal (01.07.2014)


Andel av Trygves vei 20 (Gnr 2, bnr 847) er overdradd til Lise Gullie og Terje Øivold (01.07.2014)

 

Nedre Movei 8 (Gnr 4, bnr 111) er solgt for kr 7.600.000 fra Camilla Hansen Orfjell og Raymond Andre Hansen Orfjell til Anne Helga Seltveit (02.07.2014)

 

Jøtulsvingen 3 B (Gnr 1, bnr 313) er solgt for kr 8.200.000 fra Hege Bergersen og Kai Engebretsen til Helge Gundersen og Lise Anita Kollsund (02.07.2014)

 

Revjebakken 11 (Gnr 59, bnr 669) i Frogn kommune er overdradd fra Gabriella Cecilia Nilsdotter Dånmark til Arild Vatn (23.05.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 75, bnr 20 i Gausdal kommune
Overdragelsen omfatter også Møylibygda 15 (Gnr 75, bnr 25) i Gausdal kommune
Overdragelsen omfatter også Gnr 75, bnr 48 i Gausdal kommune
Overdragelsen omfatter også Nyborgveien 4 (Gnr 29, bnr 650) i Nesodden kommune

 

Bjørnemyr Terrasse 21 B (Gnr 1, bnr 480, seksjon 79) er solgt for kr 3.620.000 fra Marte Anett Olstad og Christian Winger Solvang til Thomas Engebretsen og Linn Gunhild Pettersen (03.07.2014)

 

Kvistemyrveien 31 (Gnr 28, bnr 78) er solgt for kr 4.400.000 fra Egil Haftun til Stig Einar Lukkassen og Lisa Tøndel Medbøen (03.07.2014)

 

Nygårdsvingen 34 A (Gnr 23, bnr 197, seksjon 2) er solgt for kr 2.900.000 fra Nesodden kommune til Darius Kasparaitis og Monika Maumeviciute (03.07.2014)

 

Øvre Movei 25 (Gnr 2, bnr 1646) er solgt for kr 2.300.000 fra Gunhild Marte Yri Evensen og Kenneth Evensen til Hege Bergersen og Kai Engebretsen (04.07.2014)

 

Liaveien 29 A (Gnr 5, bnr 127) er solgt for kr 3.825.000 fra Eivind Berntsen og Rachel Elizabeth Dagnall til Johanne Kjellevik Ledang og Paul Stangeland Tunge (04.07.2014)

 

Torneveien 29 (Gnr 23, bnr 169) er overdradd fra Vakuumtek as til Norsk Gjenvinning Industri as (04.07.2014)

 

Bangs vei 26 (Gnr 2, bnr 492) er overdradd fra Trine Krogh til Bjørn Philippe Lefevre og Ingeborg Emilie Antoinette Lefevre (07.07.2014)

 

Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 762
Gnr 3, bnr 22 er overdradd fra Sigurd-Magnus Herbern til Gro Therese Herbern (07.07.2014)

 

Gnr 3, bnr 22 er overdradd for kr 2.450.000 fra Gro Therese Herbern til Toril Høsøien og Fredrik Herbern Schjelle (07.07.2014)

 

Evenstuveien 13 B (Gnr 1, bnr 646) er solgt for kr 3.350.000 fra Bente Jeppsson og Lise Lotte Katle til Renate Jeppsson og Frode Nordahl (07.07.2014)

 

 


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no