Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. - 30. november - 2013:


Andel av Gnr 3, bnr 7 er overdradd fra Anne-Louise Dedekam til Annicken Dedekam Råge (26.11.2013)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 3, bnr 21
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 3, bnr 67

 

Andel av Furubakken 19 (Gnr 5, bnr 200) er solgt for kr 1.400.000 til Gunn Andersen og Mari Silje Andersen Samuelsen (22.11.2013)

 

Andel av Langfjordveien 944 (Gnr 8, bnr 38) i Alta kommune er overdradd for kr 6.230.000 fra Gina Hjort-Larsen til Dag Henrik Flomstad (27.11.2013)

Overdragelsen omfatter også andel av Skokleheia 24 (Gnr 2, bnr 1436) i Nesodden kommune

 

Andel av Maristien 15 (Gnr 2, bnr 1028) er overdradd fra Anders Kluge til Wenche Kari Baun Engseth (28.11.2013)

 

Skogveien 8 A (Gnr 4, bnr 644) er solgt for kr 3.525.000 fra Jørn Helge Becker Dahl og Mathilde Førisdal til Julie Berge Larsen, Bjørnar Flyum Thorsen, Sissel Tove Jensen og Jarl Berge Larsen (28.11.2013)

 

Granliveien 22 (Gnr 2, bnr 540) er solgt for kr 3.600.000 fra Bjørn Olav Olsen og Ellen Olsen til Bjørn Øyvind Olsen (28.11.2013)

 

Kilde: Statens kartverk

Støps vei 3 (Gnr 2, bnr 1261) er solgt for kr 1.800.000 fra Kari Lise Andresen, Mette Margrethe Blakstad og Trine Birgit Blakstad Thoresen til Thomas Werner Wilson (21.11.2013)

 

Fjellstrandveien 1 (Gnr 29, bnr 29) er overdradd for kr 8.000.000 fra Aksel Einar Sandnes og Arne Sandnes til Sandnes Eiendom as (22.11.2013)

 

Blomsterveien 4 C (Gnr 4, bnr 276, seksjon 35) er solgt for kr 4.100.000 fra Grete Flåtteng til Nis Johannsen og Mari Serine Kannelønning (22.11.2013)

 

Høybråteveien 48 (Gnr 28, bnr 81) er solgt for kr 1.800.000 fra Mary Wærnes, Randi Wærnes Andresen, Berit Gross, Torill Wærnes Klausen og Marit Wærnes til Christoff Günter Otto (25.11.2013)

 

Gneisveien 12 (Gnr 27, bnr 153) er solgt for kr 2.560.000 fra Marianne Bruun til Linn Cathrin Bugten og Gunnar Fossum (25.11.2013)

 

Andel av Gnr 3, bnr 7 er overdradd fra Merete Bøhler til Annette Bøhler, Odd Thomas Bøhler og Victoria Bøhler Knutsen (25.11.2013)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 3, bnr 21
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 3, bnr 67

 

Singers vei 13 (Gnr 2, bnr 1230) er solgt for kr 4.900.000 fra Bjørn Anders Johansen og Randi Helene Paulsen til Vegard Skjefstad og Anniken Kragstad Vines (26.11.2013)

Gnr 30, bnr 469 er solgt for kr 300.000 fra Hans Fredrik Parr til Alf Rune Dammyr og Roger Dammyr (12.11.2013)

 

Andel av Oksvalveien 42 (Gnr 2, bnr 343) er overdradd til Janne Melbye Gillgren og Thomas Melbye Gillgren (13.11.2013)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 715

 

Andel av Bregneveien 5 (Gnr 4, bnr 538) er overdradd for kr 570.759 fra Hanne Amalie Gøytil Lund til Audun Bård Bødtker (13.11.2013)

 

Blåbærstien 41 A (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 84) er solgt for kr 3.300.000 fra Evelyn Marion Gärtner til Siv-Randi Bergli og Gaute Johansson Gaarder (14.11.2013)

 

Kikutveien 24 (Gnr 25, bnr 106) er solgt for kr 3.600.000 fra Erik Brandt og Frøydis Gloppe Brandt til Kari Lindseth Myhre og Kjell Einar Myhre (18.11.2013)

 

Alex Olssons vei 4 B (Gnr 5, bnr 308) er solgt for kr 4.500.000 fra Jo Selsjord, Marianne Selsjord og Reidunn Selsjord til Mette Helene Schau (19.11.2013)

 

Andel av Torsbakken 15 (Gnr 29, bnr 323) er overdradd for kr 2.120.000 til Elisabeth Berge og Asbjørn Eirik Johannessen (19.11.2013)

 

Fjellveien 15 (Gnr 29, bnr 201) er solgt for kr 7.000.000 fra Fjellstr.Grendeh/barnehave til Nesodden kommune (21.11.2013)

Hellvikveien 129 (Gnr 1, bnr 957, seksjon 7) er solgt for kr 4.300.000 fra Magnus Anderssen og Mari Lindbäck til Line Sollie Karlsen og Ville Erling Sipinen (06.11.2013)

 

Svestadveien 5 (Gnr 20, bnr 15) er overdradd for kr 1.500.000 fra Gerd Evelyn Olsen til Runar Heggelien og Camilla Nyborg (06.11.2013)

 

Fjordvangveien 13 (Gnr 6, bnr 73) er solgt for kr 1.250.000 fra Kirsti Beathe Grindheim til Nina Jensen Croft, Une Marvik Hagen, Anders Høglund og Finn Georg Philipps (08.11.2013)

 

Gnr 6, bnr 317 er solgt for kr 1.250.000 fra Kirsti Beathe Grindheim til Nina Jensen Croft, Une Marvik Hagen, Anders Høglund og Finn Georg Philipps (08.11.2013)

 

Flaskekroken 9 B (Gnr 2, bnr 253, seksjon 6) er overdradd fra Laura Augusta Dagestad til Atle Dagestad og Beate Dagestad Helland (08.11.2013)

 

Andel av Evenstuveien 15 (Gnr 1, bnr 455) er overdradd for kr 832.000 til Petter Seglèn og Margrethe Anderssen (08.11.2013)

 

Gnr 29, bnr 834 er solgt for kr 990.000 fra Bente Urianstad til Liv Helene Teigland Engebretsen og Thomas Teigland Engebretsen (11.11.2013)

 

Bergerveien 3 (Gnr 1, bnr 839) er solgt for kr 4.750.000 fra Helge Arnfinn Holmen og Kathrine Wansvik til Inger Lise Tjerbo og Trond Tjerbo (12.11.2013)

 

Kløftaveien 67 (Gnr 27, bnr 114) er solgt for kr 3.200.000 fra Anita Eriksen og André Hærås til Linda Johansen og Roy Ripe (04.11.2013)


Kjartan Veldes vei 9 B (Gnr 2, bnr 1493, seksjon 2) er solgt for kr 3.875.000 fra Robin Ekmann og Eirik Olesen til Trygve Bjørnæs og Ingeborg Cecilie Schram Hoel (04.11.2013)

 

Marikloppa 44 B (Gnr 29, bnr 913, seksjon 46) er solgt for kr 2.950.000 fra Bjørn Rosen og Gro Veslemøy Lehmann til Glenn Anders Ekornes Brandal og Alexandra Sophie Dahl (04.11.2013)

 

Eikåsveien 48 (Gnr 1, bnr 828, seksjon 5) er solgt for kr 3.000.000 fra Jane Beate Thorbjørnsen til Bjørn Anders Johansen og Randi Helene Paulsen (05.11.2013)

 

Andel av Gnr 10, bnr 64 er overdradd fra Øistein Granerud til Geir Granerud og Åshild Richartz (06.11.2013)

 

Gnr 3, bnr 71 er solgt for kr 1.000.000 fra Anne Mette Kofod til Bjørn Holmsen (06.11.2013)

 

Høybråteveien 48 (Gnr 28, bnr 81) er overdradd fra Daniel Wærnes til Mary Wærnes, Randi Wærnes Andresen, Berit Gross, Torill Wærnes Klausen og Marit Wærnes (06.11.2013)

 

Hellvikveien 125 (Gnr 1, bnr 957, seksjon 3) er solgt for kr 4.275.000 fra Anneke Osborg og Torstein Osborg til Birgitte Maria Ruud Aalandslid og Marcus Mauricio Knudsen (06.11.2013)

  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no