Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. - 28. februar - 2013:


Bekkevei 4 (Gnr 29, bnr 819) er solgt for kr 3.950.000 fra Margaretha Vonheim til Trine Oppegård Persson og Stian Haugen (20.02.2013)

 

Olavs vei 56 (Gnr 2, bnr 590) er overdradd fra Bjørn Arild Solheim til Grethe Elsie Solheim (20.02.2013)

 

Fjellveien 75 (Gnr 29, bnr 123) er solgt for kr 3.700.000 fra Britt Aagedal og Thor Ole Aagedal til Ida Grjotheim og David John Shaw (20.02.2013)

 

Andel av Storerudveien 35 (Gnr 26, bnr 1) er overdradd for kr 4.400.000 fra Borghild Elise Moen til Steinar Tore Moen (22.02.2013)

Overdragelsen omfatter også Gnr 26, bnr 91

 

Lyngåsveien 7 (Gnr 4, bnr 290) er solgt for kr 5.200.000 fra Wilhelm Emil Steinert til Mari Steinert og Anders Pagander (25.02.2013)

 

Fjordveien 50 (Gnr 7, bnr 20) er solgt for kr 3.250.000 fra Sven-Erik Stjärnsten til Kari Holtan og Lars Boya Bøckman (26.02.2013)

 

Åsaveien 5 (Gnr 2, bnr 1623) er solgt for kr 5.800.000 fra Walter Ivar Mathisen til Robin Gjerde Jacobsen og Janina Andrea Knapasjö (26.02.2013)

 

Munkefaret 21 (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 96) er solgt for kr 2.500.000 fra Nesodden kommune til Shirko Jadgar og Runak Jadgar (26.02.2013)

 

Kilde: Statens kartverk

Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 18 (Gnr 23, bnr 167)

Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1100

 

Andel av Eikåsveien 27 (Gnr 1, bnr 829) er overdradd fra Yngvar Dag Tronstad til Aase Marie Tronstad (18.02.2013)

 

Løkkeveien 17 (Gnr 5, bnr 401) er solgt for kr 5.100.000 fra Ellen Bergseth Solberg og Helge Solberg til Lars Ryde og Trude Grini (18.02.2013)

 

Fjordvangveien 110 (Gnr 6, bnr 137) er solgt for kr 4.000.000 fra Nesodden Bundefjord Ds as til Nesodden kommune (19.02.2013)
Salget omfatter også Gnr 1, bnr 295
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 131
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 168
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 582
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 583
Salget omfatter også Gnr 3, bnr 23
Salget omfatter også Gnr 1, Bnr 172
Salget omfatter også Gnr 14, bnr 32
Salget omfatter også Gnr 15, bnr 54

Fredbostubben 30 (Gnr 27, bnr 210) er solgt for kr 3.000.000 fra Torgrim Jensen og Christin Launy til Arthur Glenne og Tina Carlsen Glenne (19.02.2013)

 

Tømmerbakke vei 5 (Gnr 30, bnr 51) er overdradd for kr 6.100.000 fra Øivind Nikolai Lunde til Kim Henrik Frønæs og Hege Gunnestad (19.02.2013)

 

Hellvikveien 65 (Gnr 1, bnr 127) er overdradd for kr 2.500.000 fra Hanne Pernille Ryel til Andrew Michael Bennett (19.02.2013)

Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 166
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 241

Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 8 (Gnr 23, bnr 76)
Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 19 (Gnr 23, bnr 77)

Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 23 (Gnr 23, bnr 79)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 54 (Gnr 23, bnr 101)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 66 (Gnr 23, bnr 102)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 68 (Gnr 23, bnr 103)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 70 (Gnr 23, bnr 104)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 50 (Gnr 23, bnr 105)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 48 (Gnr 23, bnr 107)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 64 (Gnr 23, bnr 108)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 62 (Gnr 23, bnr 109)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 60 (Gnr 23, bnr 110)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 58 (Gnr 23, bnr 111)
Overdragelsen omfatter også Furuholtet 56 (Gnr 23, bnr 112)
Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 12 (Gnr 23, bnr 153)
Overdragelsen omfatter også Kirkeliveien 30 (Gnr 23, bnr 154)
Overdragelsen omfatter også Kirkeliveien 34 (Gnr 23, bnr 155)
Overdragelsen omfatter også Kirkeliveien 32 (Gnr 23, bnr 156)
Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 14 (Gnr 23, bnr 157)
Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 16 (Gnr 23, bnr 158)
Overdragelsen omfatter også Kirkeliveien 36 (Gnr 23, bnr 161)
Overdragelsen omfatter også Kirkeliveien 38 (Gnr 23, bnr 162)
Overdragelsen omfatter også Kirkeliveien 40 (Gnr 23, bnr 164)

Andel av Bjørnemyrveien 3 C (Gnr 1, bnr 442, seksjon 18) er overdradd fra Helge Bjørn Berntsen til Sigrid Berntsen (07.02.2013)

 

Håkonskastet 1 (Gnr 1, bnr 984, seksjon 5) er solgt for kr 4.180.000 fra Nesodden kommune til Håvard Alfsen, Anette Louise Narvesen, Petter Narvesen, Tom Rune Narvesen, Jon Fredrik Alfsen og Harald Gorm Alfsen (07.02.2013)

 

Andel av Liaveien 21 (Gnr 5, bnr 332) er overdradd for kr 1.500.000 fra Anniken Engnæs til Joachim Fjellberg (11.02.2013)

 

Lyngåsveien 17 (Gnr 4, bnr 298, seksjon 1) er solgt for kr 1.900.000 fra Funksjonell as til Kjelsen Peter Brandt (11.02.2013)

 

Sandheimveien 3 (Gnr 26, bnr 203) er solgt for kr 1.550.000 fra Aud Irene Linnes og Unni Vera Nyhagen til Thomas Storm (14.02.2013)

 

Lyngåsveien 19 (Gnr 4, bnr 298, seksjon 2) er solgt for kr 2.400.000 fra Funksjonell as til Andreas Lund og Litha Vera Lund (14.02.2013)

 

Andel av Snekkerveien 2 (Gnr 15, bnr 3) er overdradd fra Laila Kristin Hestnes til Bjørn Hestnes (15.02.2013)

 

Kapellveien 90 (Gnr 2, bnr 902) er overdradd for kr 1 fra Aasta Margrethe Hodnungseth til Stein Arthur Hodnungseth (15.02.2013)

 

Andel av Kjelleråssvingen 15 (Gnr 23, bnr 67) er overdradd fra Paulsen Arne til Odd Paul Paulsen (15.02.2013)

Overdragelsen omfatter også Kjelleråssvingen 2 (Gnr 23, bnr 71)
Overdragelsen omfatter også andel av Kjelleråssvingen 17 (Gnr 23, bnr 72)

 

Gnr 2, bnr 1685 er solgt for kr 2.000.000 fra Helge Hagberg og Gry Kristiansen til Euroinvest as (01.02.2013)
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 1686

 

Andel av Enerhøgdveien 25 (Gnr 6, bnr 144) er overdradd for kr 1.175.000 fra Maria Togba til Marianne Jørstad (04.02.2013)

 

Kavringstrandveien 55 (Gnr 3, bnr 2) er overdradd fra Kavringen as til Kavringen as (04.02.2013)

 

Munkerudstubben 8 (Gnr 22, bnr 37) er solgt for kr 3.100.000 fra John Kenneth Andersen Persilengen og Kari-Anne Skjørshammer Persilengen til Eirik Ryan Aasekjær (04.02.2013)

 

Gnr 4, bnr 832 er solgt for kr 60.000 fra Nesodden kommune til Ingvild Kristin Larsen (05.02.2013)

 

Lyngåsveien 5 (Gnr 4, bnr 291) er solgt for kr 5.700.000 fra Sofie Ruth Madsen til Laila My Ananiassen og Walter Ivar Mathisen (06.02.2013)

 

Gamle Hellvikvei 67 A (Gnr 1, bnr 778, seksjon 1) er solgt for kr 2.850.000 fra Ida Oline Stenumgård til Irmelin Breunig og Andreas Melgård (06.02.2013)

 

Granatveien 9 B (Gnr 27, bnr 214) er solgt for kr 2.500.000 fra Rolf Kyrre Kaumer til Teresa Lucile Harbosen og Jan André Harbosen (06.02.2013)

 

Furuveien 18 (Gnr 4, bnr 675) er solgt for kr 4.150.000 fra Thorstein Kristian Røsæg til Claudia Grasnick og Tom Gorski (06.02.2013)

 

Andel av Strandpromenaden 42 (Gnr 2, bnr 67) er overdradd fra Ingegjerd Bratz til Bjørn Olaf Bratz (07.02.2013)


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no