Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Voksen tilstedeværelse etterlyses!

Tekst: Knut Ertresvaag, leder i Nesodden Velforbund

 

Utskriftsformat: Link til side 2 i Fellesvelets avis nr 1/20 (28.10.2020)

 

I august rapporterte Amta om vold mot bussjåfører på Nesodden. Nesodden Velforbund har også blitt kontaktet av
bekymrede medlemmer som varsler om det de mener er en økende tendens av vold, trusler og skadeverk. I kombinasjon med lite tilstedeværelse av uniformert politi kan dette bli uheldig for Nesoddens visjon «sammen skaper vi det gode liv»

 

- Det stemmer at vi har hatt to anmeldelser om vold mot transportarbeidere, bekrefter Andreas Bjørnteig i Øst-
politidistrikt og politikontakt for Frogn og Nesodden. Her er politiet i dialog og jobber sammen med busselskapet. Alle anmeldelser for forhold som skjer på Nesodden etterforskes av Follo politistasjon som har ansvar for alle de syv Follo-kommunene.

 

Dyster statistikk for skadeverk og trusler. En gjennomgang av anmeldte saker viser at selv om voldsstatistikken har stått ganske stille det siste året har det vært en økning på 33% for trusler (fra 15 til 20 anmeldelser) og nesten 65% for skadeverk (fra 31 til 51 anmeldelser). Vi har pr. dags dato ikke sett på tilbakeliggende tall for Frogn kommune, men ser at antall anmeldte saker det siste året er ganske likt som for Nesodden, dette til tross for at Frogn har mindre populasjon.
- Det må presiseres at denne oversikten omfatter alt fra mindre til grovt skadeverk og at det selvfølgelig kan foreligge ørketall, sier Bjørnteig. - Vi har kun statistikk fra anmeldte forhold. Bjørnteig oppfordrer de som har blitt utsatt for skadeverk til å ringe politiet før de begynner å rydde på stedet. Da er det lettere for patruljen å gjøre en god kriminalteknisk jobb. I tillegg så bør alle tenke på hva de selv kan gjøre for å gjøre eiendommen sin mindre sårbar for skadeverk.

 

Politiet på saken.
- Det er patruljering av uniformert politi på Nesodden, men graden av tilstedeværelse avhenger av hvor mange biler som er på jobb. Det er et eget patruljeavsnitt som har dedikert ansvar for Frogn og Nesodden. Disse samarbeider tett med forebyggende enhet, sier Bjørnteig. Både innbyggerne og kommunen har bestilt mer synlig og uniformert tilstede-
værelse, derfor har vi fokus på å levere på dette.
På spørsmål om nærpolitireformen har gitt negative konsekvenser for tilstedeværelsen av uniformert politi kan
Andreas Bjørnteig nyansere dette.
– Nesodden lensmannskontor ble nedlagt syv år før
reformen, derimot har reformen ført med seg at vi nå har tilgang på mer robuste fagenheter. Dette synes ikke like godt som en uniformert bil på veien. Politiet er klar over at vi ikke har levert godt nok på synlig tilstedeværelse, men det er et mål fra sentralt hold om å styrke dette. Bjørnteig presiserer også at det er et fokus å være tilstede og prate med inn byggerne «i

fredstid», dvs å være tilstede uten at det har skjedd noe kriminelt. På den måten får vi kontakt med innbyggerne og samtidig viser at vi er her.

 

Tilstedeværelse forebygger.
På spørsmål om hva vi som sivile kan gjøre for å forebygge kriminalitet er politioverbetjenten klar: - Tilstedeværelse er nøkkelen. Legg vekk mobiltelefonen og bruk de vinduene som dukker opp til å prate med ungdommene deres. La dem alltid tørre å komme til dere hvis de har problemer, slik at de ikke går med vonde tanker alene. Alkohol blant mindreårige er et problem på Nesodden, så her må foreldrene være
ekstra våkne. Rus og kriminalitet er bare symptomer på at noe er galt, men for å komme til årsaken krever det nærhet og trygghet. Den største gaven du kan gi til barna dine er derfor din aktive tilstedeværelse.
Bjørnteig oppfordrer alle til å sette av tid til å gjøre hyggelige ting med barna sine, og minner om at det å investere tid i fritidsaktiviteter er et godt forebyggende tiltak.
- Det kan også være enklere å håndheve grenser hvis de er samkjørte med andre foreldre. Et annet tips Bjørnteig gir er å ta med ungdommen når reglene skal utformes slik at også de får eierskap til dem. Gi kjærlighet og anerkjennelse i kombinasjon med grensesetting. Begge deler må være på plass for å lykkes.

 

Prat med hverandre.
Ellers vil Bjørnteig oppfordre alle til å bli flinkere til å prate med hverandre. - Ser du en ungdomsgjeng så er det lov å gå bort å hilse på dem og høre hvordan det står til. Synlig voksen tilstede-værelse forebygger kriminalitet. Bli med i de lokale natteravnene eller bare gjør deg synlig og tilgjengelig for ungdom og unge voksne som er ute på kveldstid. La dem se at det er voksne der. Kjeft er ikke greia, sier Bjørnteig. Men det å være en tydelig voksen som sier hva som er greit og hva som ikke er greit, samtidig som de kanskje får ung-dommen selv til å tenke over egen adferd er veldig bra.

 

Felles ansvar.
Det pågår et løpende tverrfaglig samarbeid mellom politi, kommune, foreldre og andre faginstanser med fokus på å forebygge. Det er derfor lett å trekke frem det engelskspråklige ordtaket «it takes a village». Før vi avslutter intervjuet strekker også Bjørnteig ut lovens lange arm for et møte med velforeningene på Nesodden. – Velforbundet er en god måte for oss å nå ut til og snakke med mange av Nesoddens innbyggere.
Dette vil Nesodden Velforbund selvfølgelig følge opp.

 

* Det gjøres oppmerksom på at skribenten også jobber i politiet. Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no