Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Veilys i private veier:

Tekst: Trond Erik Bergersen

Utskriftsvennlig pdf her. (216Kb)

 

Veilysene på Nesodden ble satt opp, eiet og vedlikeholdt av Nesodden e-verk gjennom mange år. I 2000 ble e-verket solgt, og kommunen overtok eiendomsretten til veilysanlegget i sin helhet. Nesodden Velforbund mener fortsatt at dette er og burde være et ansvar for fellesskapet, dvs. kommunen.

For å spare penger ble veilys vedtatt overført til veilagene gjennom hovedplan vei. Det har kommet pålegg fra staten at alt veilys skal måles. Strømforbruket er ikke målt i dag. Det skal også skiftes til led-belysning for å spare strøm. Dette er kostbart å installere.

 

Drift og vedlikehold av veilys i private veier varierer i kommunene i Norge. Flere kommuner har gjort som Nesodden kommune og overført til veilagene.

Nesodden Velforbund har vært i dialog med kommunen en god stund for å få på plass en løsning. I skrivende stund ser det ut til at man er nødt til å akseptere at veilyset i private veier blir et ansvar tillagt veiene, dvs. veilagene.

Før du leser videre så husk en ting; Selv om kommunen eier veilysanlegget i de private veiene i dag, er det ikke noen automatikk i at de fortsetter å vedlikeholdet dette. Valgene vi i realiteten står ovenfor er å overta veilyset, eller at kommunen demonterer dette. Dvs. risikoen er at veien blir uten veilys.

Nesodden Kommune og styret i Nesodden Velforbund er i ferd med å komme fram til et forslag vi anbefaler til vei-
lagene. Noen juridiske avklaringer gjenstår. Dette innebærer i grove trekk at kommunen oppgraderer lyseanlegget i de private veiene, og veilagene overtar deretter ansvaret. Med dette vil veilagene kunne få et moderne veilysanlegg som er vesentlig rimeligere i drift enn dagens anlegg. Styret i Nesodden Velforbund anbefaler vel og veilag å vurdere dette nøye. Velforbundet vil kalle inn til ekstraordinært medlemsmøte for å kunne vedta en plan som anbefales ovenfor veilagene.


25 representanter og 18 velforeninger og veilag, derav 7 veilag, var til stede på ledermøtet som ble avholdt den 13. sept d.å. hvor temaet var veilys i private veier.
Referat fra dette møtet ligger på våre websider her.

veilys på Nesodden


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no