Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Brøyting og veilys

Tekst: Trond Erik Bergersen
Foto: Grethe Marie Belboe

 

Link til trykket artikkel på side 4 i Fellesvelets avis nr 1/16 (29.9.2016).

 

Nesodden Velforbund er i dialog med kommunen gjennom en arbeidsgruppe for veilys med formål å legge til rette for at veilagene skal kunne overta drift og vedlikehold av veilys i private veier. Vi har vært i et par møter. Vel og veilag oppfordres til å kontakte Velforbundet om de har kommentarer.


Velforbundets hovedmål er at kommunen fortsetter drift og vedlikehold av veilys i hele kommunen, likt for alle uansett hvor du bor. Uansett mener velforbundet det er noen forutsetninger for at private veilag kan overta eierskap og ansvar for veilysanlegg.

Nesodden Velforbund har fremdeles noen spørsmål vi ønsker svar på, for eksempel mener vi at avtalen som ble inngått ved salg ev e-verket vil belyse eierforhold og vedlikeholdsansvar.

Nesodden Velforbund jobber for at en del forhold må være på plass før eierskap for veilysanlegg eventuelt kan overføres til veilagene. Dersom vel og veilag har stått som eier i alle år, har de ikke vært klar over dette. Vedlikeholdet har alltid vært gjennomført i kommunens regi. Det er derfor rimelig at etterslep av vedlikehold gjennomføres før eventuell overføring til veilagene. Det komplette anlegget som det er meningen at veilagene skal overtas ansvar for, dvs. stolper (som ikke eies av nettleverandør), ledninger og lysarmatur, må være av en kvalitet som gir lang forventet levetid. Armaturer må ha LED-lys eller være klargjort for dette, dvs. at ved neste pæreskift kan monteres led-pærer. Måler for strømforbruk må være montert og satt i drift. Vi mener det er rimelig at dette uansett er på plass før en overtakelse kan være aktuelt.

Nesodden Velforbund kan ikke pålegge veilag å følge avtaler som er inngått mellom velforbundet og kommunen, men vil anbefale dette ovenfor vel og veilag. Hvis en avtale er nødvendig, må denne inngås mellom kommunen og de enkelte veilag.

Brøyting er allerede overført til veilagene. Den ordningen som har vært de siste to årene ikke har vært tilfredsstillende fra kommunens side. En ny anbudsrunde er forventet å endre dette for å få en enklere praksis til en lavere kostnad. Rådmannen foreslår at anskaffelsen skal gjelde kommunale veier og plasser samt opsjon på «lilla» private veier. «Lilla» private veier er et begrep fra Hovedplan for vei og omfatter veier som er regulert til offentlig vei, men foreløpig ikke er tilfredsstillende opparbeidet for å bli overdratt til kommunal vei. Nesodden Velforbund mener fremdeles at all brøyting burde vært lik for alle innbyggere, dvs. at kommunen står for brøyting av alle veier. Vi venter i spenning på resultatet av anbuds-runden.

– Vi har i utgangspunktet en plikt til å ta vare på områdene vi bor i og forvalte dem på best mulig måte til glede for beboerne. Det er også med på å bygge godt naboskap når vi løfter i flokk. Jeg er overbevist om at velforeningen på sikt vil få en enda mer framtredende plass i lokalmiljøet etter hvert som kommunen flytter flere av sine gjøremål over på befolkningen.
Jeg vil understreke at bevisstgjøring og helhetstenkning er viktige faktorer for å få mest mulig velfungerende lokalmiljøer framover.

 

 

veilys  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no