Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Til Nesodden Kommune:

 

Link til trykket artikkel på side 3 i Fellesvelets avis nr 2/16 (15.12.2016).

 

Styret i Nesodden Velforbund har gjennomført et vellykket møte for lederne i velene på Nesodden. I forbindelse med de sakene som ble omdiskutert, var bryggehuset på Berger brygge. Saken gjaldt eierskapspørsmålet og hva som ble konsekvensen når kommunen kjøpte bryggen, som er igjen
eiendommen hvor bryggehuset står på. Nå er det ikke selve saken vi i Nesodden Velforbund ønsker å kommentere her, men at det tar svært lang tid å kommunisere med kommunen. Det går flere måneder før det blir besvart, selv etter purringer.

 

Velforbundet har også blitt oppmerksom på flere tilsvarende saker med samme tema, gjengitt i Amta. I tillegg har vi selv samme utfordringen når det gjelder arbeidsgruppen for veilys, hvor det avtales at kommunen skal kalle inn til møter innen en frist, som overskrides med flere måneder.
Vi får heller ikke svar som kommunen har lovet å gi.

 


Med vår kunnskap om en utfordrende kommune-økonomi samt begrenset arbeidskapasitet, kan vi akseptere at saksbehandlingstiden kan bli lang hvis saken er både komplekse og arbeidskrevende. Men når kommunen er i dialog med privatpersoner, lag og foreninger finnes lovpålagte
frister. Samtidig kan det avtales frister i en saksgang. Uansett hva disse fristene måtte være, kan vi ikke se noen grunn til ikke å henvende seg til den det gjelder innen fristens utløp, om ikke annet for å forklare at fristen ikke kan holdes og informere hvor saken står. Eventuelt foreslå hva man kan gjøre.
All kontakt er bedre enn ingen kontakt!

 

Kommunen har i en tid jobbet med en frivillighetsstrategi. En viktig ting i samarbeid med kommunen – vis respekt for frivillig arbeid gjennom å prioritere slik at den stigende frustrasjon kan unngås!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi jobber faktisk gratis, kommunen får betalt for jobben!


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no