Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Strandryddeuke:

Tekst og foto: Lars Dalen og Marinereparatørene.

Utskriftsformat: Link til trykket artikkel på side 2 og side 3 i Fellesvelets avis nr 1/18 (11.4.2018).

 

Strandryddedag

Lars Dalen fra Marinreperatørene orienterte om strandryddeuka på Nesodden Velforbunds ledermøte i mars 2018.

Hvert år deltar tusenvis av frivillige på Strandryddedagen, som er Norges største kollektive ryddedugnad.
I 2018 finner Strandryddedagen sted lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken; 30. april – 6. mai.

 

Marin forsøpling.
Lokal innsats mot global utfordring.
Utfordringen med plast i ulike former som fyller havet, har fått et økende fokus de siste par årene. Plast forsvinner ikke, men brytes bare ned til mindre og mindre biter, og vi erkjenner nå at den økende mengden plast på avveie, er i ferd med å bli den største trusselen etter klimautfordringene.
En del av løsningen på denne utfordringen er internasjonale avtaler og samarbeid for å hindre plastforsøplingen. Samtidig er vi avhengig av at det gjøres en innsats helt lokalt. På en strand rett ved der du bor. På Nesodden med sine små viker og strender, ofte i tett sammenheng med bebyggelsen, er vellene sentrale i en slik innsats. Og mange velforeninger har drevet med dette lenge før ordet marin forsøpling var funnet opp.

 

Hvilken nytte er det i å rydde en strand?
Kysten vår fungerer som en stor lense, der plast samler seg for en kortere eller lengre periode.
Plast males opp til mindre plast, og noe skylles ut igjen. Rydder vi strender og viker jevnlig, er dette den mest effektive måten å fjerne plast som har havnet i sjøen på.
Indre Oslofjord har ikke de samme mengdene plastsøppel som kystområder på Vestlandet eller Nord-Norge. Indre Oslofjord er ganske lukket, og de mengdene søppel som driver inn fra andre land, eller fra fiskeflåten er begrenset. Vi er imidlertid mange mennesker som bor ved denne lukkede fjorden, og det meste av plasten vi finner er lokal.
Mye er smått, og er i ferd med å bli mikro-plast, det vil si plastbiter mindre enn 5 mm. Jo mindre plasten blir, jo farligere er den for miljøet, og jo vanskeligere er det å fjerne den. Det er kanskje den innsatsen man gjør når man sitter på kne på stranda og plukker de minste bitene som er den aller
viktigste, selv om det bare fyller bunnen på en søppel-sekk.
Den store strandryddedagen er i år lørdag 5 mai, men rydding av kyst kan selvsagt skje når som helst. Størst effekt får det om strendene ryddes jevnlig, utover hele sesongen.

 

Registrering av hva du finner,

hjelper å stoppe framtidig søppel.
Vi anbefaler alle å registrere rydde aksjonene på
holdnorgerent.no/ryddeportalen.
Og, selv om det viktigste er å rydde: Registrerer du det dere plukker opp på ryddeportalen, er du med å bidra med viktige data for å stoppe kildene til marin forsøpling. De gode nyhetene er jo at dette faktisk monner.

 

plastpinner

Et eksempel er at Q-tipspinner av plast, som vi finner hundrevis av på strendene, nå blir erstattet med papp av alle de store butikkjedene, og flere endringer er på vei.

 

Ren Nesoddkyst er knyttet til Kyst-lotteriet. Det vil si at når du fyller en sekk med søppel fra strendene (den trenger faktisk ikke å være full) er du med i trekningen av flotte opplevelsesbaserte premier. Samtidig får vi en oversikt over hvor mange som rydder, og plastsekken fra Kystlotteriet sikrer at det er lett å skille marint søppel fra vanlig søppel.

Her finner du returpunkter

for Kystlotterisekkene på Nesodden.    >

 

Ren Nesoddkyst.
Ren Nesodd-kyst er en felles dugnad for rydding av Nesoddkysten.
Initiativtakere er Nesodden kajakklubb, Nesodden avdeling av Norsk Ornitologisk forening og Marinreparatørene, men alle som deltar har likt eierskap til aksjonen. Nesodden kommune bidrar med henting av avfallsekkene, og formidling av lodd. Marinreparatørene er sekretariat for Ren Nesoddkyst.

 

Praktisk!
Du kan hente sekker, sekkebånd og lodd på følgende steder:
Tangenten, Kiwi på Flaskebekk, Kiwi på Kirkekrysset, Joker på Fjellstrand og Spar på Fagerstrand.

Ryddeutstyret er gratis, og du velger selv hvor mange sekker du trenger. Sørg for å få med deg like mange lodd og kobbertråder til å lukke sekkene med (VIKTIG) som sekker, og ta med brosjyren "Ryddeveilederen". ”Ryddeveilederen” finner du også her.

 

Fulle sekker kan plasseres på en av flere hentesteder på Nesodden. Vi har ikke når dette skrives, bestemt lokalisering av disse, men vil offentliggjøre dette så snart vi har dette på plass.

 

Bli med å rydd!

 

Til slutt: Skryt.
Det er lov å skryte uhemmet av rydde-innsats. Særlig i sosiale medier. Det fører til at flere vil være med, og det er morsomt å se at vi er en del av en stor og voksende gruppe. Om du merker innlegg med #rennesoddkyst kan vi også se andre som rydder på Nesodden.

 

Er du ekstra ivrig på å tagge må du gjerne også tilføye #kystlotteriet og #holdnorgerent.
De ekstra interesserte kan melde seg inn i Facebookgruppa “2 minutters strandrydding Norge - Se hva jeg fant!” der man kan legge ut bilder av hva man finner, og dele erfaringer med andre interesserte.

 

God rydding!

 

Mer informsjon om marin forsøpling fra Kystlotteriet.   >

Mer informsjon om marin forsøpling fra Nesodden kommune.    >

Link til Marinereparatørenes Facebookside.    >

Mer informasjon om strandryddedagen.    >

Her finner du returpunkter for Kystlotterisekkene på Nesodden.    >

 

Kystlotteriet

 

 

Her kan du hente sekker


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no