Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Veilys i private veier:

Tekst: Trond Erik Bergersen

Utskriftsvennlig pdf her. (216Kb)

 

Veilysene på Nesodden ble satt opp, eiet og vedlikeholdt av Nesodden e-verk gjennom mange år. I 2000 ble e-verket solgt, og kommunen overtok eiendomsretten til veilysanlegget i sin helhet. Nesodden Velforbund mener fortsatt at dette er og burde være et ansvar for fellesskapet, dvs. kommunen.

For å spare penger ble veilys vedtatt overført til veilagene gjennom hovedplan vei. Det har kommet pålegg fra staten at alt veilys skal måles. Strømforbruket er ikke målt i dag. Det skal også skiftes til led-belysning for å spare strøm. Dette er kostbart å installere.

 

Drift og vedlikehold av veilys i private veier varierer i kommunene i Norge. Flere kommuner har gjort som Nesodden kommune og overført til veilagene.

Nesodden Velforbund har vært i dialog med kommunen en god stund for å få på plass en løsning. I skrivende stund ser det ut til at man er nødt til å akseptere at veilyset i private veier blir et ansvar tillagt veiene, dvs. veilagene.

Før du leser videre så husk en ting; Selv om kommunen eier veilysanlegget i de private veiene i dag, er det ikke noen automatikk i at de fortsetter å vedlikeholdet dette. Valgene vi i realiteten står ovenfor er å overta veilyset, eller at kommunen demonterer dette. Dvs. risikoen er at veien blir uten veilys.

Nesodden Kommune og styret i Nesodden Velforbund er i ferd med å komme fram til et forslag vi anbefaler til vei-
lagene. Noen juridiske avklaringer gjenstår. Dette innebærer i grove trekk at kommunen oppgraderer lyseanlegget i de private veiene, og veilagene overtar deretter ansvaret. Med dette vil veilagene kunne få et moderne veilysanlegg som er vesentlig rimeligere i drift enn dagens anlegg. Styret i Nesodden Velforbund anbefaler vel og veilag å vurdere dette nøye. Velforbundet vil kalle inn til ekstraordinært medlemsmøte for å kunne vedta en plan som anbefales ovenfor veilagene.


25 representanter og 18 velforeninger og veilag, derav 7 veilag, var til stede på ledermøtet som ble avholdt den 13. sept d.å. hvor temaet var veilys i private veier.
Referat fra dette møtet ligger på våre websider her.

veilys på Nesodden


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no