Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Veilag som medlemmer av Nesodden Velforbund:

Tekst: Trond Erik Bergersen

Utskriftsformat: Link til trykket artikkel på side 4 i Fellesvelets avis nr 1/17 (5.4.2017).


 

Nesodden Velforbud representerer velene på Nesodden. En velforening er en måteå organisere nabolaget slik at felles oppgaver kan bli løst på en god måte. Det er mye man kunne ønske seg lokalt som kommunen ikke har ansvar for. Eller har økonomi til for den saks skyld. Hvis du reiser litt rundt på Nesodden så vil du finne brygger med bryggehus, lekeplasser, badestrender, små båthavner, benker og kanskje en grønn plen. Mye av dette er det velforeningene som har ansvar for.

 

Les mer om veilag i vel her.

Les mer om medlesmfordeler her.

Før i tiden dreide mye av velenes arbeid seg om de lokale veiene. I det senere har dette endret seg en del. Velveiene, dvs. de private veiene er regulert av vei- loven med pliktig medlemskap i et veilag for de som er brukere av veien. Mange av velveiene på Nesodden er jennomfartsveier som det blir krevet skal være åpen for alminnelig ferdsel. Da er det jo mange fler enn beboerne som er brukere.

 

Brøytesaken og saken med ansvar for veilys er saker som Velforbundet har jobbet med en god stund. Dette etter ønske fra kommunen, da Velforbundet er de som har best kontakt med de lokale miljøene på Nesodden.
Velforbundets medlemmer er velene på Nesodden. Dvs. at vi formelt ikke har noe mandat for dette fra veienes eiere, som er veilagene.

 

Nesodden Velforbund ønsker også et mandat fra veilagene!

 

Foruten dette formelle ansvaret og innflytelse medfører et medlemskap i Nesodden Velforbund at men kan benytte seg av de goder som dette gir:
- Velforbudet får et sterkere mandat ovenfor kommunen.
- Veilagene kan benytte seg av de godene som gis fra Vellenes Fellesorganisasjon (VFO).
- Disse godene er delvis referert i referat fra møte med velene i denne velavisen. Viktige punkter er forsikringer og juridisk bistand.

 

Det er en endring i dagens samfunn hvor ansvar blir mer og mer krevende. Risiko og helse-miljø-sikkerhet er et tema som blir viktigere og viktigere. Vedlikehold, dugnader, brøyting og veilys blir mer og mer krevende med påfølgende ansvar til leg-folk. Forsikringsordninger og juridisk bistand er forhold som veilagene bør vurdere nøye.

 

Et medlemskap i Nesodden Velforbund har selvfølgelig en kostnad, men en et uhell/ulykke medfølger fort et stort
økonomisk ansvar, og kan være kan være krevende å håndtere. et nasvar som kan være greit å dele med flere.

 

Veilagene oppfordres derfor til å melde seg inn i Nesodden Velfobund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no