Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Nesodden Velforbunds syn på kommunens avslutning
av brøyting og veilys i private veier på Nesodden.

Av Trond Erik Bergersen

 

Utskriftsvennlig pdf her. (584 Kb)

 

Nesodden kommune har gjennom Hovedplan for vei 2013-2023 vedtatt å avslutte brøyting og drift av veilys på private veier på Nesodden. Brøytingen opphørte i forrige vintersesong. Veilys er fortsatt driftet av kommunen. Nesodden Velforbund har på flere måter markert sin uforståelse og motstand mot dette.

 

 

Bakgrunn

De private veiene på Nesodden var tidligere brøytet i vellenes regi. Dette viste seg å være kostbart og vanskelig å gjennomføre for mange av vellene blant annet med innkreving av penger fra både fastboende og feriegjester. Nesodden Velforbund inngikk etter en iherdig innsats en avtale med Nesodden kommune hvor kommunen overtok ansvaret for brøyting av ca. halvparten av disse veiene. Det er denne praksisen som nå er avsluttet.

Brøyting av veier er tvingende nødvendig for at samfunnet skal fungere. Selv om veiloven klart uttrykker ansvaret for private veier finner vi det lite ansvarlig å gå tilbake på en avtale som ble sett på som nødvendig for å gjennomføre brøyting i praksis. Å starte organisering av veilag og belaste brukere for noe som i årevis har vært en naturlig samfunnsoppgave vil nødvendigvis møte mye motstand.


Vårt syn angående brøyting

Nesodden Velforbund sitt standpunkt er at forutsetningen for å sikre god kvalitet på vinterdrift og stå sterkt i innhenting av anbud for arbeidet, må dette ansvaret ligge sentralisert hos kommunen og ikke basert på hvert enkelt vel og veilags organisatoriske evner og varierende grad av frivillig dugnadsånd.

Vårt standpunkt er at det ikke skal være slik at noen innbyggere i kommunen betaler - mens andre ikke betaler - for samme tjenesten. Dette samsvarer helt med det svaret Nina Sandberg ga før valget i 2011. I dag er det ikke det. Selv med en ordning hvor eventuelt kommunen brøyter og fakturerer veilagene. Mer enn halvparten av boenhetene på Nesodden har «gratis» brøyting siden de bor ved en kommunal vei.

Vel og veilag ble forespeilet en kostnad på ca. 10500 pr. km. vei for brøyting når kommunens nye avtale skulle inngås. Resultatet ble at vel og veilag ble tilbudt en pris på 25000 pr. km. vei, og dette skulle være eneste mulige avtale av praktiske hensyn. Dvs. to og en halv ganger så kortbart. Her må noen ha gjort noe feil, dette kan ikke være eneste løsning. Kommunen betaler mer nå enn før, på tross av at de ikke brøyter velveiene!

Vi mener det bør være mulig å få til en løsning hvor kommunen brøyter alle veiene, men de må gå fram på en annen måte i prosessen med utlysning osv.

 

Vårt syn angående veilys

Når det gjelder veilys er saken en annen. Her er det meningen at vel og veilag skal ha ansvar for og betale for lyspærer, strøm og vedlikehold. Vi spør av hva? Hvilken strøm? Her er det en rekke spørsmål som må avklares:

• Veilys sitter på stolper.
Dette finnes i flere varianter eksempelvis:
• Nye spesialstolper med kun lys
• Gamle trestolper med kun lys
• Trestolper med lys og strøm til husstander
• Trestolper med lys, strøm og telefon og kabel-tv.
• Hvem eier disse stolpene?
• Kommunen har antydet at det er vellene.
• Vellene kjenner seg ikke igjen i dette.
• Så vidt vi vet var det Nesodden e-verk som i sin tid overtok og eide disse. I forbindelse med salg av e-verket for en del år tilbake skal det ha blitt gjort en avtale om dette. Vi har ikke blitt forelagt noen avtale fra den tiden.
• Så vidt vi vet, kan ingen henge opp ledninger på en stolpe uten tillatelse. Tillatelse gis så vidt vi vet etter at noen betaler et gebyr. Hvis det er velene som eier stolpene, må vel de få dette gebyret? Vi kjenner ingen vel som har fått noe slikt.
• Dette må sjekkes!
• Måling av strøm:
• Så vidt vi vet finnes det ikke distribuerte målere for måling av strøm til veilys i de enkelte veier. Før dette er på plass kan ikke vel og veilag pålegges strømutgifter.
• Vi har vært i kontakt med Hafslund som leverer strøm, de vil ikke godta separat fakturering av vel og veilag for dette med den ekstra kostnad og usikkerhet dette medfører.
• Lyspærer kan ved første øyekast se enklere ut.
• Gjelder det alle, både de med kun lys og de med forskjellige ledninger på?

 

Ut i fra dette kan velforbundet på vegne av våre medlemmer (35 velforeninger) ikke diskutere overtakelse av ansvar for veilys uten at dokumentasjon om eierskap er på plass, infrastrukturen er tilrettelagt for distribuert ansvar, og forslag til praksis for gjennomføring er fremlagt.
  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no