Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Sjekk radonnivået i huset ditt:

Teksten er hentet fra Nesodden kommunes websider og bearbeidet av:
Hans Peter Knudsen og Vigdis Bryn

 

Utskriftsvennlig pdf her. (377 kB)


Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus, husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser i områder som ellers er lite utsatt. En radonmåling bør derfor bli gjennomført i alle bygninger der mennesker oppholder seg.
Regjeringens nye radonstrategi ble fremlagt i 2009. Et mål her er å vektlegge radon på en systematisk måte i arealplanleggingen. Her vil kartlegging være en utfordring for kommunene. Ca. halvparten av kommunene i landet har gjennomført radonmålinger i prosjektforbindelse, og dette skal videreføres i radonstrategien de neste fem årene.
Det er ikke gjennomført kartlegging i Nesodden kommune, men et økt fokus på radon er naturlig som følge av den nye nasjonale radonstrategien.

radonkart

Nybygg
Et annet mål i strategien er at nye bygninger skal ha så lave radonkonsentrasjoner som mulig. Kommunen kan stille krav til radonforebyggende tiltak i nye bygg etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
Videre har alle kommuner plikt til å ha oversikt over problemomfanget når det gjelder radon (kommunehelsetjenesteloven § 1-4).
Det finnes mange aktører som utfører radonmålinger, befaringer og kontrolltiltak. Forebyggende tiltak i nye bygg er den beste løsningen, men det finnes tiltak (som radonsug) til allerede eksisterende bygg.

Det finnes et aktsomhetskart som er utarbeidet for Nesodden. Likeledes har de en henvisning til Statens strålevern og deres liste over bedrifter som foretar radon målinger: http://www.nrpa.no/dav/a2d5fa2de4.pdf

Les mer om radon på følgende websider:

Kommunens nettsider: www.nesodden.kommune.no
Statens stråleverns websider: www.nrpa.no/radon
NGU: www.ngu.no/no/hm/Geofarer/Radonfare


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no