Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

"Legevakt-saken":

 

Etter at det lokale døgnlegevakttilbudet på Nesodden ble nedlagt i 2009, har mange Nesoddinger kjempet en intens kamp for å få dette tilbudet tilbake til Nesodden, uten å lykkes. Nå ser det ut til at flere politikere på Nesodden stiller seg positive til dette.

I 2003 ble det lokale døgnlegevakttilbudet på Nesodden nedlagt og flyttet til Ski som en fellesordning for Follo-kommunene. En del av befolkningen på Nesodden har siden det, jobbet aktivt for å få tilbake døgnlegevakt. I 2009 ble det samlet i 3518 underskifter med et krav om lokal døgnlegevakt. Men kommunestyret valgte å opprettholde ordningen med legevakt på Ski.

I 2012 ble det opprettet en aksjonsgruppe som bl.a Nesodden Velforbund er en del av. Denne aksjonsgruppa ønsker å prøve å samkjøre dette politisk. I mai 2013 startet denne aksjonsgruppa en ny underskriftskampanje som det fortsatt er mulig å skrive under på.

 

Fra 1. september skal ambulansebil med 12 para medisinere skal være på plass ved Brannstasjonen. Denne ambulansebilen skal være den første som skal drive med livbergende førstehjelp. De skal også rekvirere ambulansebåt, ambulanse bil og eventuelt legehelikopter. Denne ambulansebilen med para medisinere skal styres via AMK sentralen. Les mer om dette her.

Men selv om ambulansebilden er på plass, så er det er fortsatt Nesoddinger som må ta den lange veien til Ski legevakt, da ikke alle nesoddingene får rekvirert ambulansebil. Så aksjonsgruppa ønsker fortsatt å jobbe for å få på plass en døgnbemannet legevakt på Nesodden.

Den 5. sept 2013 ble det arrangert et folkemøte, hvor saken ble diskutert. Her ble alle de politiske partiene på halvøya invitert til å delta med et kort innlegg.

Les hva Amta skrev om dette folkemøtet her.

 

Følg saken og les avisklipp om saken på Nesodden Velforbunds webside her.

 

Ønsker du å hjelpe til med å samle underskrifter i den nye underskriftskampanjen?
Her finner du en pdf-fil som du kan skrive ut.

 

Flere linker:

- Skriv under på underskriftskampanje her.

- Følg saken på aksjonsgruppas facebookside.

- Følg saken på Nesodden Velforbunds
  facebookside
.

 

Leder på forsiden av Amta

Nesodden Velforbunds leder, Knut Ertresvaag kom på forsiden av Amta i forbindelse med underskriftskampanjen.  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no