Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Møte med lederne i velene i mars 2017:

 

Utskriftsformat: Link til trykket artikkel på side 3 og 4 i Fellesvelets avis nr 1/17 (5.4.2017).

 

Mer om ledermøtene og fullstendig referat fra møtet finner du her.

 

Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor vil vi arrangere møter gjennom året mellom velforbundets styre og lederne i velene. Første møte var 19. oktober 2016. 7. mars 2017, ble et nytt møte avholdt.
Tema for møtet var informasjon fra velenes fellesorganisasjon, Veilys i private veier og utfordringer med kommunikasjon med kommunen. Ordfører Nina Sandberg deltok også på møtet.


Eivind Bødtker fra Velenes Felles organisasjon ga en kort presentasjon av noen av fordelene ved å være medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.

 

www.velnet.no:
Dette er nettsiden til VFO. Her finnes nyttige linker og en rekke artikler. Bl.a. om arrangementer, forskning, hjelp i ”hverdagen”, høringer, juridisk, mva-kompensasjon, myndigheter, og andre ting.

 

Forsikringer:
VFO har en forsikringsavtale i Gjensidige. For mer informasjon om dette, gå inn på VFO sine nettsider.

 

Styreweb:
Styreweb som kan være et nyttig verktøy for et velstyre. Enkelt medlemsregister, dokumentarkiv, regnskap og hjemmeside.

 

MVA-kompensasjon:
MVA-kompensasjon er etablert for å styrke frivillig arbeid. Den gjelder for den frivillige delen av velets arbeid, med mange naturlige avgrensinger mot eiendomsdrift.
VFO har innledet en dialog med Lotteritilsynet om å inkludere frivillig arbeid for veilag.

 

Andre saker som ble tatt opp:


Veilys i private veier:
Veilysene på Nesodden ble satt opp, eiet og vedlikeholdt av Nesodden e-verk gjennom mange år. I 2000 ble e-verket solgt, og kommunen overtok eiendomsretten til veilysanlegget i sin helhet.
For å spare penger ble veilys vedtatt overført til veilagene gjennom hovedplan vei. Det har kommet pålegg fra staten at alt veilys skal måles. Strømforbruket er ikke målt i dag. Det skal også skiftes til led-belysning for å
spare strøm. Dette er kostbart å
installere.
Alt veilys er nødvendig, Det går på trygghet til borgere, trafikksikkerhet, miljø, historisk perspektiv, osv.
Det finnes også en del lys som ikke er knyttet til veier, hva med dem? Det kan være stier, brygger, plasser, osv. Dette er ofte i fellesskapets interesse. Fellesskapets interesse er jo kommunen.
Vi mener derfor at veilys må fortsatt være et kommunalt ansvar. Vi mener at hovedplan vei bør tilpasses slik at veilys fortsatt skal vedlikeholdes av kommunen.
Ansvar for felles infrastruktur blir mer og mer krevende. Risiko og helse- miljø-sikkerhet er et tema som blir
viktigere og viktigere. Veilys blir som mye annet mer og mer avansert med påfølgende ansvar til leg-folk, dvs. beboere som er valgt inn i et styre, ofte mer eller mindre mot sin vilje.
Ordfører er åpen for å se på ordningen med veilys en gang til. Velforbundet vil jobbe for at veilys blir en kommunal oppgave; dette er en viktig oppgave for fellesskapet. Ordfører og velforbundet ble enige om å møtes på ledernivå for å få fastsatt eller endret en del prinsipielle saker angående veilys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vår moderne trådløse verden...?
Det er ikke lett å vite hvem som eier hva på slike stolper... ;)

Utfordringer med kommunikasjon med kommunen:
Flere vel uttrykker utfordringer med kommunikasjon med kommunen. Vi mener kommunen bør kunne vise litt konduite, de har et stort apparat som kjenner lover og regler. Velene er fri-villige som bruker sunn fornuft ofte uten formell kompetanse. Ordfører lover å ta dette opp for å få en løsning.
Et råd fra ordfører angående kontakt med kommune-administrasjonen er å bruke velforbundet og samle erfaringer fra velene for å synliggjøre problemene.

Ordfører er godt kjent med at kommunen har utfordringer med dette. Det vil bli tatt opp i forbindelse med ansettelse av ny rådmann, gjennom rådmannens instruks. Rådmannen skal anerkjenne viktigheten av kommunikasjon mellom beboere/frivillige og kommunen.

 


Ordfører fortalte kort om noen av de store tingene som skjer i kommunen:

 

Kommunesammenslåing:

62. største kommunen i Norge. Vi ønsker å stå alene. Har bedt stortinget om å respektere dette vedtaket.
Foreløpig virker det som de gjør det.

 

Svekket inntekstgrunnlag:

Utgiftene økes pga. at demografien endres; flere eldre medfører høyere kostnader. Før eiendomsskatt evt. innføres er det satt ned et utvalg som utreder nærmere hvordan pengene brukes i kommunen. Noen områder bruker mye penger.

Utfordringer for årets budsjett: Rådmannens forslag var 17 mill. i kutt. Deretter ble det ytterligere 17 mill. mindre fra staten. Nytt inntekts-system slår uheldig ut for Nesodden.
Regnskapet for året gikk allikevel i balanse pga. høyere skatteinntekter enn beregnet.Det er ikke kuttet i tilskudd til Velforbundet.
Konklusjon: kommunen drives anstendig og bra.

Kommunale tjenester: Kommunen har klatrer fra 200 plass til det øverste sjiktet på gjennomsnittlig tjenester i henhold til kommune-barometeret.
Kommune-organisasjonen er stor. Ikke lett å styre. Vi må opptre enhetlig, og vise hva som er dårlig.

 

Halvtimesruter på båten fra 2. april i år.

 

Fylkesvei 156 i Frog MÅ utbedres. Uenighet om hvordan Nesodden og Frogn best bør gå fram for ikke å bli skviset av Oslopakke 3.

 

Fylkeskommunen ønsker at 80% av vekst skal være på nordre del av
Nesodden.

 

Nesodden er gode på frivillighet!

 


Fullstendig referat finnes på Nesodden Velforbunds nettside
.

 

 

 

Veilys med kaos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no