Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Møte med lederne i velene:

 

Link til trykket artikkel på side 4 i Fellesvelets avis nr 2/16 (15.12.2016).

 

Mer om ledermøtene og fullstendig referat fra møtet i oktober finner du her.

 

Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor ble det arrangert et møte mellom velforbundets styre og lederne i velene den 19. oktober. 16 velforeninger/veilag var representert på møtet.


Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker å være mere synlige. Vi opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker. Hvordan skal vi vite hvor aktuell en sak er for velene våre?


For et bedre og nærere samarbeid på tvers ser vi for oss at alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF) kan møtes et par ganger i året for å snakke sammen om hva man er fornøyd med hvilke saker som aktivt må jobbes med og hva som kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle hverandres erfaringer og stå sterkere sammen i saker hvor kommunen er involvert.

 

Hvert enkelt vel presenterte seg kort med viktigste aktiva og utfordringer. Mange av velene har sammenfallende utfordringer, egentlig litt som ventet:
- Betalingsløsninger – faktureringssystem.
- Veier; brøyting og vedlikehold.
- Velhus som trenger vedlikehold.
- Dårlig oppmøte på dugnader.
- Vanskelig å få svar fra kommunen på henvendelser. Man
har krav på svar fra kommunen innen 3 uker.
Står i forvaltningsloven.

Enkelte saker fra velene ble framhevet i diskusjonene. Et fellestrekk var at det var vanskelig å samarbeide med kommunen. Lange svartider (måneder), steile holdninger, lite villighet til å diskutere i enkelte saker. Det ble oppfordret til styret i NVF at det blir sendt en henstilling til ordfører og rådmann om dette.

 

Velforbundet orienterte om aktuelle saker: veilys, brøyting, fordeler som medlem av Velenes Fellesorganisasjon, andre praktiske planer for samarbeid. Særlig forsikringsordninger, juridisk bistand og dataprogram for styrearbeid – Styrerweb.


Styret i velforbundet er i ferd med å lage et årshjul hvor alle velenes hovedaktiviteter legges inn som en mulighet for eklere samarbeid.

 

Fellesvelets avis på papir, er et ønske fra styret for enklere å nå beboere på Nesodden. Den er kostbar for oss, finansieringen er ikke helt klar, men vi jobber med saken.

 

Møtet ble godt mottatt av de frammøte. Planen er halvårlige møter. Neste møte i februar/mars hvor ordfører også vil bli invitert.

 

 

 

 


Fullstendig referat finnes på Nesodden Velforbunds nettside
.  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no