Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Ledermøter i Nesodden Velforbund:

Tekst: Trond Erik Bergersen

 

Link til trykket artikkel på side 1 i Fellesvelets avis nr 1/16 (29.9.2016).

 

Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes arbeid og velenes utfordringer,

og vi ønsker å være mere synlige.

 

I dag er det to arenaer for dette; årsmøtet i Nesodden Velforbund og velforbundets deltagelse på de enkelte vels styremøter.


NVF opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker.


- Hvordan skal vi vite hvor aktuell saken er for velene våre?
- Hva om vi brukte tid sammen på å finne fellestrekkene?


Vi ser for oss at alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF) kan møte et par ganger i året for å snakke sammen om hva man er fornøyd med, hva av saker som aktivt må jobbes med og hva som kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle hverandres erfaringer via vårt felles samlingspunkt (NVF) til dialog, arbeid og for å styrke det positive samarbeidet oss imellom. Med et tettere samarbeid mellom velene og Nesodden Velforbund vil det også resultere i at vi kan stå sterkere sammen i
kommunikasjonen med kommunen.

 

Vi i styret kaller derfor inn til et møte med alle ledere for velene på Nesodden,
onsdag 19. oktober kl. 18.15 – 20.15 i Elevkantina på Tangenten.


Les mer om dette møtet på websiden vår!  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no