Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Innfartsparkeringer på Nesodden:

Tekst og foto: Grethe Marie Belboe

Utskriftsformat: Link til trykket artikkel på side 4 i Fellesvelets avis nr 1/18 (11.4.2018).

 

Mangel på innfartsparkeringer har blitt et problem på Nesodden. Dette ble tatt opp på ledermøtet i mars 2018, og det ble luftet litt meninger om temaet. Styret oppfordret til å komme med ideer og forslag til løsninger.

Her er noen av forslagene som kom frem

etter en kort ide-dugnad:
• De som parkerer og skal videre med buss får tilbud om
   gratis parkering. Resten må betale parkering.
• Kommunen bør stilles krav til nye utbyggere av større pro-
   sjekter om å bidra til bedring av infrastruktur, som parke-
   ringsplasser. Hvordan er praksis rundt dette i dag?
• Grønnere infrastruktur – gang og sykkelstier.
• Kan båten anløpe flere steder langs Nesodden?
• Private parkeringer – leie ut på dagtid? Villaeierne på
Tangen kan være interessert i å leie ut?
• Barnehagene oppretter parkering for «sine» foreldre?
• Slutte å halvere eksisterende parkeringsplasser!
• På kortsiktig basis: Opprette midlertidige parkeringsplasser
   der det er mulig?
• Ekspress/shuttlebusser som kjører direkte til større parker-
   ingsplasser i rushtiden.
• Flere parkeringer på vestsiden. Avlaster automatisk de på
   østsiden.
• Dele parkering for de som har barnehage-plass?

 

Har du andre ideer eller forslag, så send dem til oss på e-mail!

 

Styret i Velforbundet ble oppfordret til å ta dette videre med komunen: Hva er kommunens tanker rundt dette?
Hvordan påvirker dette kommunens ansattes sin arbeids-hverdag?


Ledermøtet retter også en sterk oppfordring til kommunen om å lage en omfattende brukerundersøkelse om dette, for å kartlegge behovene!

 

 

 

Informasjon om parkering fra Nesodden kommune   >

 

Innfartsparkeringen på Skogheim

”Innfartsparkeringen” i Skogheimkrysset på Fagerstrand. Her må rekkefølgen avtales nøye på forhånd,om man ikke skal bli parkert inn... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no