Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Med hjerte for velarbeid:

Av Trond Folckersahm

Utskriftsvennlig pdf her. (1,51 Mb)

For Frode Hallingbye, styremedlem i Alværn vel, har velarbeidet stor betydning.

Han rett og slett elsker det.


– Det er mulig det kan stilles en diagnose på det, men jeg har alltid vært opptatt av å være med på å skape og forme. Det er vel det som er gnisten, smiler en velopplagt Frode Hallingbye, når han møter Velavisen.
Etter fire år som representant for Alværn vel er han stadig klar for nye oppgaver. Bakgrunnen har han fra mange års styrearbeid i borettslag. Men da han flyttet til Nesodden for fire år siden ble velet hans nye arena.
– Det var mangel på styremedlemmer og en tilfeldig prat som fikk ballen til å rulle, forteller han.


Må engasjere seg.
Den ivrige velarbeideren kan ikke få understreket nødvendigheten av velenes arbeid nok.
– Jeg tror at velene vil få en enda større betydning framover. Etter hvert som ulike årsaker fører til at kommunale og offentlige myndigheter gir slipp på en del oppgaver, er beboerne nødt til å ta over. Ikke minst gjelder dette vedlikehold av fellesområder, men også en rekke andre oppgaver, sier han.
Tidsklemma er det største problemet for å få beboerne til å engasjere seg. Det holder ikke lenger å sende ut en e-post eller sette opp et oppslag. Folk uteblir på grunn av for liten tid.
– Vi må gå rundt og knakke på dørene og ta personlig kontakt for å få folk med oss. Etter hvert vil de nok oppdage hvor viktig dette arbeidet er for at de skal kunne ha et trivelig bomiljø.


 Nok å gjøre på Alværn.
For sitt eget vels område er ikke minst stranda på Alværn et område som krever innsats.
– Dette er en perle på Nesodden, og et område som benyttes av hele Nesodden befolkning i sommermånedene. Nå mangler det sand på stranda. Det og få den fylt opp er en av primæroppgavene våre i disse dager. Vi skal også oppgradere flytebrygga med nye pongtonger av en slik kvalitet at vi slipper å dra den opp hver høst. Vi har også en brygge å ivareta. Den er kommunal, og der håper vi Nesodden kommune vil bidra økonomisk for å få den i stand.
Eller er restaurering og oppgradering av velhuset på Alværn, oppgradering av adkomstvei og generelt vedlikehold en del av arbeidsoppgavene i Alværn-området.


Brøyting krevde sitt.
Hallingbye har også vært en av ildsjelene i prosessen og dialogen med Nesodden kommune når det gjelder brøyting og vedlikehold av veiene.
– Siden veisaken ble lagt ut til høring i 2013 har det gått med utrolig mange timer for å få dette på plass. Det ble mye oppstandelse, mange som ble berørt, og det eneste kontaktpunktet folk hadde å henvende seg til var velene. Det ga en enormt stor arbeidsbelastning. Vi måtte svare for kommunen. Dette gikk selvsagt utover andre arbeidsoppgaver, fortellet han.

Frode Hallingbye

Frode Hallingbye i Alværn vel er en av ildsjelene som bidrar til at vi har et trivelig og ordentlig bomiljø. Foto: Trond Folckersahm.

---------------------------------------------------------------------

 


Han er også klar på at hele saken burde vært håndtert annerledes.
– Jeg er av den oppfatning at prosessen ble startet i feil ende. Én femtilapp i bidrag per innbygger kunne vært nok til å gjennomføre dette vedlikeholdet på samme måte som det har vært gjort tidligere, helt uten endringer, understreker Hallingbye, som til tross for dette setter stor pris på å jobbe for velet.
– Det er engasjerende, inspirerende og en glede i hverdagen. Jeg kan bare oppfordre alle andre til å ta et tak i velet. Dere får utrolig mye igjen for det.

 

 

AlværnSankthansaften på Alværn-stranda er en lang tradisjon. Velet står bak. Foto: Trond Folckersahm.  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no