Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Felleskap i nærmiljøet

Tekst og foto: Trond Erik Bergersen

 

Link til trykket artikkel på side 2 og 3 i Fellesvelets avis nr 2/16 (15.12.2016).

Nesodden har mange lag og foreninger som drives av fri-villig arbeid. Det være seg idrett, kultur, Røde Kors, Kiwanis, Lions, Frivillighetssentralen, og mange andre. Felles for disse er at interessen for å hjelpe andre er stor. Disse foreningene bidrar til et positivt miljø, gjerne i hele kommunen. Noen foreninger driver frivillig arbeid helt lokalt. Omkring egen eiendom og de i umiddelbar nærhet. De driver gjerne med veier, lekeplasser, badestrender og andre lokale tiltak i nærmiljøet. Jeg tenker på velforeningene. Alle på Nesodden bor innen et område som er knyttet til et vel.

 

Har alle hørt om et vel? Vet alle hva et vel er? Vet alle hva et vel egentlig står for? Jeg vil forklare litt.

 

En velforening er en måte å organisere nabolaget slik at felles oppgaver kan bli løst på en god måte. Det er mye man kunne ønske seg lokalt som kommunen ikke har ansvar for. Eller har økonomi til for den saks skyld. Hvis du reiser litt rundt på Nesodden så vil du finne brygger med bryggehus, lekeplasser, badestrender, små båthavner, benker og kanskje en grønn plen.
Mye av dette er det nabolagene, dvs. velforeningene, som har tatt ansvar for. Brøytesaken og ansvar for veilys er typiske saker velforeningene engasjerer seg i.

 

På Hellvik der jeg bor, har vi fått en flott oppgradert badestrand med ny hvit sand. Har den kommet av seg selv? Er det kommunen som har ordnet dette? Nei, det er nok velet. Gjennom frivillig ubetalt arbeid. Ikke nødvendigvis selve sanden, men organisering, bestilling, økonomi, osv.
Dugnad! Selve ordet skaper kanskje en underlig frykt hos mange. I en travel hverdag faller dugnader nesten alltid på et tidspunkt hvor man gjerne skulle gjort noe annet. Men, uten frivillig arbeid, som gjennom dugnader, hadde ikke vårt nærmeste miljø sett ut som det gjør i dag. Ikke kan alt løses med å betale seg ut av det heller. Noen må gjøre jobben, noen må planlegge, noen må organisere. Til sammen er dette mange frivillige timer som gir mange penger spart. Så still opp! Om ikke annet en time eller så. De som stiller opp har det alltid hyggelig. Nye bekjentskaper stiftes nesten hver gang. Det er hyggelig!

 

Hvem er så disse velene?

På Nesodden er det i dag 32 velforeninger. De fleste av disse er medlem av Nesodden Velforbund.

 

Hvem er så disse som er med i velene? Medlemmene er selvfølgelig beboere innen velets område. Styrene er gjerne ildsjeler eller noen som ønsker å bidra.

 

Noen velforeninger opplever i likhet med andre frivillige foreninger, at det er vanskelig å verve medlemmer til styrene. Alle har vel vært på årsmøter og generalforsamlinger hvor alle ser ned når valg står på agendaen. Jeg også, ikke noe problem å innrømme det. Men, jeg har jo gjennom årene vært med i noen frivillige styrer. Felles for dem alle er at det, uten unntak, alltid er positivt å være med, og at jobben er ikke så uoverkommelig som man tror. Dessuten har det gitt meg mange positive opplevelser. Jeg har blitt kjent med mange nye mennesker, både i eget nærmiljø gjennom vel-arbeid og ellers på Nesodden gjennom eksempelvis skolekorps og speiderbevegelsen.


Nå er jeg vist tillit gjennom å bli valgt som leder av Nesodden Velforbund. Denne oppgaven gir meg mulighet til å påvirke politiske beslutninger. Påvirkningen skjer gjennom å videreføre velenes ønsker og behov i dialog med kommunens administrasjon og politikere.

 

På den måten er også velenes behov forsøkt ivaretatt. Altså; ved å engasjere seg litt i nærmiljøet kan man bidra. Bli med på dugnader, da forstår man hva som foregår. Bli med i styrene i velene, arranger dugnader, arranger andre lokale tilstelninger. Treff gamle og nye naboer, bli engasjert, bli litt ergerlig på politikere og kommunen, ta det opp med styret, ta det videre opp med velforbundet.

 

Velforbundet opplever ofte at flere vel har tilsvarende utfordringer. Vi vil derfor samle dette og gjøre det vi kan for å påvirke.


Bli med! Alle kan bidra i nærmiljøet!

Alle har en mening! Alle kan påvirke!

 

Har du ønsker for nærmiljøet, kontakt velet!

Har velet behov, kontakt velforbundet!

Velforbundet kan møte kommunen, ofte på vegne av flere!

 Hellvikstrand

 

På Hellvik der jeg bor, har vi fått en flott oppgradert badestrand med ny hvit sand.

 

Hellvikstrand


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no