Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Er Nesodden klar for mer ekstremvær?

(Artikkel fra høsten 2010, men fortsatt veldig aktuell...)

 

Utskriftsvennlig pdf her. (1,28Mb)


Orkaner, flom og tørke herjer de fjerne verdenshjørner. Men også Nesodden må tilpasse seg endret klima. Nesodden Velforbund ber velmedlemmene om å tenke forebygging av skader og klimatilpasning...


Truende skyer

Er beredskapen god nok når mørke uværsskyer truer i horisonten?

 

I fjor vinter krøp gradene ned mot minus 30, og snøen lå tykkere enn vanlig over Nesodden. I år har halvøya opplevd unormalt regntunge sommermåneder. Har de økte nedbørsmengdene sammenheng med menneskeskapte klimaendringer?

- Det er det vanskelig å fastslå, i følge Asbjørn H. Aaheim, forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo. Likevel sier han til Fellesvellets Avis at befolkningen på Nesodden trygt kan vente seg mer ekstremvær i årene framover, i likhet med resten av landet:

- De fleste er enige om at vi vil få mer nedbør - noen steder så mye som 20 prosents økning, og dette vil føre til mer springflom. I tillegg kan vi vente flere stormer, skred og ras i årene som kommer, sier Aaheim. Han tilføyer at det også er mulig at den gjennomsnittlige vindstyrken vil øke, men at forskerne enda ikke er samstemte om dette.

- Dessuten vil havnivået stige i framtiden, og dette gjelder også Oslofjorden. Men dette tror jeg ikke vil bli noen stor utfordring for Nesodden med det første fordi Nesodden ikke har utbredte boligområder i vannkanten, sier forskeren.

Dårlige nyheter
- Mer nedbør og mer vind er dårlig nytt for Nesodden, mener velforbundsleder Jon Martin Larsen.

- Jeg tenker på alle de svært høye trærne som truer både boliger og elektrisitetsnettet, som står med svake røtter i lite jord i mange velforeninger. Over hele Nesodden er det også allerede mye vann og bekker, og manglende grøfting av velveier og langs eiendommer ødelegger hvert år store verdier. Det ser vi også på søknadene fra velforeningene til Nesodden Velforbund om veisikringsmidler. Det finnes velforeninger som bruker flere titalls tusen hvert år i vedlikehold og veisikring, men som ikke tar hensyn til for eksempel grøfting, eller som ikke ber velmedlemmene ta ansvar for skikkelig vannavrenning på sine eiendommer, sier Larsen.

Velforbundslederen mener Nesodden kommune og Akershus fylke har et stort ansvar i å bidra i klimatilpasningen og forebyggingen av skader i blant annet sine reguleringsplaner.

- Men det fratar ikke velforeningene og beboerne et ansvar for å veilede og samarbeide om å forebygge og vedlikeholde sammen, sier Larsen.

 

Veltet tre

Svært høye trær truer både boliger og elektrisitetsnettet.

 

Nødvendig tilpasning
Klimaforskeren tegner et alvorlig bilde av de kommende klimaendringene. Og det er med dette bakteppet at kommunen i fjor vedtok en handlingsplan for klima og energi. Klimaplanen skal sikre at kommunen kutter klimagassutslipp og drives mer miljøvennlig. Rådmann i Nesodden, Geir Grimstad, opplyser at Nesodden blant annet forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 40 prosent i 2020 og 60 prosent i 2030, i forhold til nivået i 2006.
- Vi skal være med på å trekke i riktig retning for å hindre et forverret klima. Dette viser vi når vi bygger et kommunesenter på Tangen som er mer klimavennlig enn Bellonas nye hus i Oslo, sier rådmannen.

I hvilken grad er kommunen forberedt på å takle et endret klima?
- Planleggerne i kommunen tar allerede hensyn til nye klimascenarioer når de lager oversikter over utviklingen av bebyggelse. Riktignok er det ikke mye bebyggelse i vannkanten, men vi må likevel ta hensyn til scenarioer der for eksempel vannet kan stige. Vi må blant annet også ta spesielle forhåndsregler når vi legger vann og avløpsrør på grunn av økt nedbør, sier Grimstad.


Økt nedbør, flere skader

En rekke velforeninger vil i løpet av de neste årene bli berørt av nye vann- og avløpsannlegg.

- I fjor medvirket blant annet Nesodden velforbunds arbeid i at tusenvis av innbyggere på Nesodden får offentlig vann og kloakk de neste årene, sier velforbundsleder Jon Martin Larsen og ber velforeningene være bevisst klimatilpasning og forebygging når planene nå skal videreutvikles spesielt for hvert enkelt vel i årene frem mot 2013.
Under de store nedbørsskyllene i sommer måtte kommunen flere ganger sette inn mannskap for avlede små bekker som hadde rent inn i boligkjellere.

Økt nedbør er også en av de sikreste konklusjonene som trekkes ut av klima-forskningen i Oslo-området. I følge målinger som er gjort ved Universitetet i Oslo vil den gjennomsnittlige nedbøren i hovedstaden og den nærliggende Oslo-fjorden øke med opp mot flere titalls millimeter i enkelte årstider. Spesielt om vinteren kan man vente mer nedbør. I tillegg vil temperaturene stige noe.


 

Asbjørn Aasheim Geir Grimstad

TV: Asbjørn H. Aaheim, forsknings-leder ved CICERO Senter for klimaforskning, mener de nasjonale myndighetene bør tenke på konsekvensene klimaendringene har for vær-relaterte ulykker.

TH: Rådmann Geir Grimstad tar ekspertenes advarsler alvorlig.

 

 

Forskningsleder Asbjørn Aaheim synes det er bra at Nesodden har lansert nye klimaplaner, men mener derimot at nasjonale myndigheter har en lang vei å gå når det gjelder å vurdere risiko som følge avklimaendringer.

- Myndighetene bør i større grad tenke på hvilke konsekvenser et endret klima har for risikoen for ulykker som er relatert til været, og lytte til råd fra eksperter, sier Aaheim, som på 90-tallet var tilknyttet FNs klimapanel.

Forskingslederen framhever rasulykken i Ålesund i 2008 som et av de verste eksemplene på dårlig samarbeid. Selv om ikke hendelsen var direkte klimarelatert, var ikke
raskommisjonen nådig i sin dom over at ulykken kunne vært unngått om geologenes kompetanse hadde blitt mer benyttet under utbyggingen av boligfeltet. Fem mennesker mistet livet da en massiv steinblokk raste fra fjellsiden og knuste bygningen de befant seg i.

Alvor
Det er utvilsomt vanskelig å spå klimaendringene presist, og det er enda vanskeligere å beregne om de globale og regionale klimamodellene er gyldig for et bestemt tettsted som Nesodden. Men i følge forskningsleder Asbjørn Aaheim, er det ingen tvil om at både myndigheter og privatpersoner nå må ta den kommende klima-hverdagen på
alvor:

– Hvis modellene gir oss et riktig bilde, vil ekstreme værhendelser bli mer vanlige - også på Nesodden.


  ANNONSER:

 

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no