Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. juli - 31. juli, 2015:


Marikloppa 54 B (Gnr 29, bnr 913, seksjon 24) er solgt for kr 3.100.000 fra Karin Elisabeth Ivarsson Hjelseth og Øystein Schøien Hjelseth til Lena Simone Jensen og Frank Andreas Mattsson (20.07.2015)

 

Gnr 6, bnr 320 er solgt for kr 1.100.000 fra Nesodden kommune til Anne Charlotte Breigan Brox og Torstein Brox (20.07.2015)

 

Skogveien 17 B (Gnr 4, bnr 623) er solgt for kr 5.560.000 fra Bente Marita Hov og Kenneth Hov til Frode Bonan og Pia Hedvig Sundby (22.07.2015)

 

Sandåsveien 91 (Gnr 18, bnr 3) er solgt for kr 10.200.000 fra Odd Lorang Holtet til Pamela Louise Normann og Tom Normann (23.07.2015)

 

Øvre Solåsen 36 (Gnr 1, bnr 297) er solgt for kr 8.750.000 fra Tommy Johansen og Elisabeth Lossius til Marianne Schiøtz Samuel og Peter James Samuel (24.07.2015)

 

Granatveien 21 (Gnr 27, bnr 158) er solgt for kr 3.930.000 fra Henrik Spilhaug Welle og Nina Therese Spilhaug Welle til Stian Engebretsen og Tanja Michelle Aasbakk Ingvaldsen (27.07.2015)

 

Gnr 5, bnr 192 er solgt for kr 1.250.000 fra Anne Karin Fjellberg, Mette Fjellberg og Tomm Fjellberg til Benedicte Aschjem og Gunder Skiaker (29.07.2015)

 

Lyngveien 18 (Gnr 4, bnr 473) er solgt for kr 3.900.000 fra Eirin Beate Sjøholm og Hans Jørgen Sjøholm til Tim Sørensen og Mari Bjørnsdotter Vinjar (29.07.2015)

 

Bergtunveien 7 (Gnr 1, bnr 935) er solgt for kr 5.200.000 fra Marianne Schiøtz Samuel og Peter James Samuel til Andreas Tangen Grøstad og Elisa Legernes (31.07.2015)

 

Kilde: Statens kartverk

Gnr 5, bnr 405 er solgt for kr 1.750.000 fra Marius Jansen og Svein Egil Jansen til Reidun Flatekvål (10.07.2015)

 

Søndre Sprovei 15 (Gnr 26, bnr 142) er solgt for kr 5.415.000 fra Lars Thømt og Viktoria Telitsona Thømt til Janne Maj Back og Sveinung Tornås (13.07.2015)

 

Enerveien 2 A (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 5) er overdradd for kr 3.300.000 fra Randi Helene Beksrud, Hanne Henriksen, Leif Levinsen, Turid Rasmussen og Klara Terkelsen til Ingrid Santos Holm og John André Kerlefsen (13.07.2015)

 

Fjellveien 31 (Gnr 29, bnr 533) er overdradd fra Menigheten Betania til Pinsekirken Nesodden (15.07.2015)

Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 882

 

Toppåsveien 62 (Gnr 27, bnr 88) er solgt for kr 1.580.000 fra Jørgen Erik Hansen og Morten Ingar Hansen til Jan Morten Kristiansen og Connie Anita Sørensen (15.07.2015)

 

Tosletta 26 (Gnr 1, bnr 355) er solgt for kr 4.100.000 fra Tord Sundklakk Hegdahl og Tiril Helgesen Schjølberg til Eirin Beate Sjøholm og Hans Jørgen Sjøholm (16.07.2015)

 

Liaveien 43 B (Gnr 4, bnr 836, seksjon 2) er solgt for kr 3.480.000 fra Jonas Kristoffer Bråten til Martha Nordland (17.07.2015)

 

Blåbærstien 33 C (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 67) er solgt for kr 4.175.000 fra Elisabeth Elders til Hilde-Therese Nyhus og Audun Syvertsen (20.07.2015)


Solstubben 3 (Gnr 1, bnr 755) er solgt for kr 7.300.000 fra Ditlev Nordgaard og Edit Anita Nordgaard til Graham David Moore og Gørill Husby Moore (20.07.2015)

 

Bjørnemyrsvingen 54 (Gnr 1, bnr 506) er overdradd fra Reidun Mildrid Guldal til Hans Ludvig Guldal, Ingjerd Guldal, Svein Guldal, Anders Guldal Bramness, Marte Guldal Bramness, Maia Guldal, Sven-Erik Guldal, Tor Alexander Guldal, Elisabeth Guldal, Kjersti Guldal, Liv Trude Guldal og Truls Guldal (09.07.2015)

 

Bjørnemyrsvingen 54 (Gnr 1, bnr 506) er solgt for kr 6.600.000 fra Hans Ludvig Guldal, Ingjerd Guldal, Svein Guldal, Anders Guldal Bramness, Marte Guldal Bramness, Maia Guldal, Sven-Erik Guldal, Tor Alexander Guldal, Elisabeth Guldal, Kjersti Guldal, Liv Trude Guldal og Truls Guldal til Tord Sundklakk Hegdahl og Tiril Helgesen Schjølberg (09.07.2015)

 

Myklerudveien 63 B (Gnr 23, bnr 44, seksjon 2) er overdradd fra Kamperhaug Prosjekt 1 as til Kamperhaug Boligutvikling as (09.07.2015)

 

Myklerudveien 63 B (Gnr 23, bnr 44, seksjon 2) er solgt for kr 3.595.000 fra Kamperhaug Boligutvikling as til Christian Mikael Hole og Johanna Marie Naalsund Stenberg (09.07.2015)

 

Skoklefald Terrasse 19 C (Gnr 2, bnr 1375, seksjon 3) er solgt for kr 3.050.000 fra Eva Aarrestad-Eriksen til Jowita Anna Dzieciol og Alexander Lange (09.07.2015)

 

Kirkeåsveien 3 (Gnr 11, bnr 34) er solgt for kr 3.250.000 fra Trygve Bjørnæs og Ingeborg Cecilie Schram Hoel til Protector Forsikring asa (09.07.2015)

 

Kjartan Veldes vei 1 (Gnr 2, bnr 1532, seksjon 1) er overdradd fra Gunnar Vatlum og Torill Jamholt Vatlum til Espen Vatlum (10.07.2015)

Krokveien 11 (Gnr 15, bnr 80) er solgt for kr 3.845.000 fra Erik Røise til Frode Degvold og Frode Jordal (03.07.2015)

 

Bjørnemyr Terrasse 18 (Gnr 1, bnr 518) er solgt for kr 6.600.000 fra Ronny Myreng og Gry Anette Valstad til Mark Edward Gilbert og Anniken Skou (03.07.2015)

 

Fjordveien 88 (Gnr 7, bnr 26) er overdradd for kr 2.450.000 fra Marianne Løvkvam til Thomas Ketel Løvkvam Køster (06.07.2015)

 

Andel av Reineveien 18 (Gnr 25, bnr 422) er overdradd for kr 125.000 fra Liva Væring Jones til Lars Michael Gulliksen (06.07.2015)

 

Blåbærstien 28 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 121) er solgt for kr 2.550.000 fra Ingrid Ugelstad til Christian Baastad Nord (06.07.2015)

 

Perleveien 33 (Gnr 14, bnr 41) er solgt for kr 2.200.000 fra Bodil Henriksen til Tage Marius Kolbenstvedt og Nina Beathe Ossavy (07.07.2015)

 

Salget omfatter også Perleveien 35 (Gnr 14, bnr 57)
Fjellstrandveien 3 (Gnr 29, bnr 773) er overdradd fra Unn Solheim til Odd Solheim (07.07.2015)

 

Flateby Skogsvei 23 (Gnr 6, bnr 220) er solgt for kr 6.625.000 fra Morten Due til Helge Hvam og Marina Helen Lindmark (07.07.2015)

 

Myklerudveien 3 (Gnr 25, bnr 487) er solgt for kr 5.200.000 fra Myklerudveien 3 Eiendom as til Myklerudveien 9 as (07.07.2015)

 

Fjellveien 37 A (Gnr 29, bnr 609, seksjon 17) er solgt for kr 4.200.000 fra Anicke Brandt-Kjelsen og Espen Christian Brandt-Kjelsen til Annelie Haack Quist Ohme og Jan-Henrik Ohme (09.07.2015)

Kirkeveien 176 (Gnr 10, bnr 15) er overdradd fra Per Bakke til Even Fjeld Bakke, Morten Fjeld Bakke og Simen Fjeld Bakke (01.06.2015)


Kirkeveien 176 (Gnr 10, bnr 15) er solgt for kr 3.050.000 fra Even Fjeld Bakke, Morten Fjeld Bakke og Simen Fjeld Bakke til Agata Ewa Belczyk og Henrik Fjellanger (01.06.2015)

 

Kjartan Veldes vei 11 B (Gnr 2, bnr 1609) er solgt for kr 5.500.000 fra Joachim Granlund Levin til Aurea Christina Gustavson og Stian Gustavson (01.07.2015)

 

Trygves vei 28 (Gnr 2, bnr 973) er solgt for kr 2.275.000 fra Henriette Skari-Hansen til Olav Holum Næss (01.07.2015)

 

Andel av Gnr 3, bnr 62 er solgt for kr 950.000 fra Aase Gundersen til Marit Kanutte Aarflot, Svein Dybvik og Ola Helle (01.07.2015)

 

Solstadveien 14 (Gnr 30, bnr 417) er solgt for kr 10.850.000 fra Anne Margrethe Øvrebust Hjelvik til Jan Eilif Graff (02.07.2015)

 

Oksval Terrasse 40 A (Gnr 2, bnr 690, seksjon 13) er solgt for kr 4.345.000 fra Thom Aadne Nilsen til Anders Hegna Mansrud og Frida Gunnulfsdotter Hegna Mansrud (02.07.2015)

 

Skogåsveien 51 (Gnr 25, bnr 535, seksjon 4) er solgt for kr 2.750.000 fra Lise Pedersen og Morten Rikoll Reistad til Iwona Grazyna Biernat og Leszek Jacek Biernat (02.07.2015)

 

Øvre Solåsen 15 (Gnr 1, bnr 330) er solgt for kr 8.600.000 fra Anita Pedersen og Glenn Pedersen til Kim Bang Jean-Baptiste Huynh, Melanie Sissel Ekholdt Huynh, Per Fredrik Ekholdt og Ruth Rosette Ekholdt (03.07.2015)

 

Evenstuveien 10 (Gnr 1, bnr 115, seksjon 6) er solgt for kr 2.550.000 fra Tone Kleive til Margit Helene Østby (03.07.2015)


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no