Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. - 30. september - 2013:


Andel av Haukåsen 17 (Gnr 1, bnr 653) er overdradd for kr 1.875.000 fra Jarl Andreas Anmarkrud til Liv Anmarkrud (26.09.2013)

 

Andel av Knuts vei 11 (Gnr 2, bnr 571) er overdradd for kr 2.100.000 til Joveig Pernille Eliassen og Frode Fjellberg (27.09.2013)

 

Andel av Søndre Sprovei 37 (Gnr 26, bnr 233) er overdradd for kr 3.000.000 fra Jan Heier til Thomas Frogn (27.09.2013)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 26, bnr 241

 

Sjølies vei 6 (Gnr 6, bnr 64) er overdradd fra Øivind Johan Sjøli til Arnhild Oddvor Sjøli (27.09.2013)

 

Andel av Øvre Movei 25 (Gnr 2, bnr 1646) er solgt for kr 1.874.250 fra Dag Tvedt, Jorid Gamst Tvedt, Liv Tvedt og Tor Tvedt til Gunhild Marte Yri og Kenneth Evensen (30.09.2013)

 

Seljeveien 3 (Gnr 4, bnr 704, seksjon 2) er solgt for kr 2.600.000 fra Rasmus Joachim Liseth og Mari Katarina Midthun til Ann-Helen Strand (30.09.2013)
Andel av Gnr 3, bnr 35 er overdradd for kr 1.250.000 fra Øyvind Kristiansen til Hans Jørgen Haugerud og Hege Kirkeberg Haugerud (30.09.2013)


Kilde: Statens kartverk

Kjartan Veldes vei 9 A (Gnr 2, bnr 1493, seksjon 1) er solgt for kr 4.000.000 fra Robin Ekmann og Eirik Olesen til Elisabeth Nordeng (20.09.2013)


Hellvikalleen 2 (Gnr 5, bnr 83, seksjon 1) er solgt for kr 5.000.000 fra Bjørn Edgar Beverli til Teresa C Chan (20.09.2013)


Tosletta 8 (Gnr 1, bnr 380) er solgt for kr 5.000.000 fra Vestkanten Borettslag til Nesodden kommune (23.09.2013)


Andel av Bergerveien 18 (Gnr 1, bnr 973) er overdradd for kr 2.350.000 fra Lina Hildershavn Rye til Håvard Krogstadmo (23.09.2013)

 

Skoklefaldsvingen 17 (Gnr 2, bnr 1584) er solgt for kr 3.650.000 fra Lene Hesselberg Wergeland og Paal Wergeland til Svenn Johan Bråten Olsen og Anja Rudshagen (23.09.2013)

 

Dalboveien 40 (Gnr 28, bnr 147) er solgt for kr 2.180.000 fra Gunn Renate Auset-Jacobsen og Pia Nadine Jacobsen til Per Kristian Larsen og Cathrine Solhaug (23.09.2013)


Gnr 30, bnr 87 er overdradd fra Lydia Røer til Hans Fredrik Parr (24.09.2013)


Andel av Tangen Terrasse 26 A (Gnr 4, bnr 768) er overdradd for kr 1.875.000 fra Asbjørn Wiig, Mai Britt Wiig og Runa Wiig til Bjørn Gunnar Tangen (24.09.2013)


Røerveien 42 (Gnr 6, bnr 17) er solgt for kr 6.000.000 fra Linn Dammann til Nina Jensen Croft, Une Marvik Hagen, Anders Høglund og Finn Georg Philipps (25.09.2013)

Gnr 25, bnr 30 er overdradd fra Statoil Fuel & Retail Norge as til Roger Taaje (16.09.2013)


Overdragelsen omfatter også Strandveien 10 (Gnr 25, bnr 555)
Snarveien 5 (Gnr 25, bnr 283, seksjon 2) er solgt for kr 2.750.000 fra Håkon Haugland Hanssen til Børre Frydenlund og Kari Torslett (17.09.2013)


Harekroken 2 (Gnr 5, bnr 30, seksjon 2) er solgt for kr 5.300.000 fra Hilde Lillejord og Espen Rasmussen til Marianne Framhus og Morten Kristiansen (17.09.2013)


Oksval Terrasse 5 C (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 11) er solgt for kr 4.100.000 fra Geir Langbakken til Robert Jan Fencl og Jorunn Fencl Pedersen (18.09.2013)


Andel av Vestoppfaret 9 B (Gnr 4, bnr 641) er overdradd fra Lene Grohs Evensen til Jean Kristian Jyrkinen (18.09.2013)


Haukåsen 21 (Gnr 1, bnr 668) er solgt for kr 4.325.000 fra Øivind Toverud og Susanne Marie Vidnes til Line Kristine Bergsjøbrenden og Kristian Lihaug Fredriksen (18.09.2013)


Olavs vei 110 (Gnr 2, bnr 698) er solgt for kr 7.000.000 fra Turid Ellinor Evensgaard til Line Capjon Kjellsby (18.09.2013)


Støps vei 15 (Gnr 2, bnr 52) er overdradd fra John Odmund Saugstad til John Saugstad og Pål Saugstad (19.09.2013)

 

Gamle Hellvikvei 7 A (Gnr 1, bnr 353, seksjon 12) er solgt for kr 1.690.000 fra Bygg 27 as til Birgit Hellerich (04.09.2013)


Hakkespettlia 5 (Gnr 1, bnr 679) er solgt for kr 4.100.000 fra Åse Fjelddalen til Ivar Martin Lyngve og Vibeke Merete Winter (04.09.2013)


Snarveien 3 (Gnr 25, bnr 283, seksjon 1) er solgt for kr 2.640.000 fra Arild Johannessen til Mariell Kollerud og Adrian Magnussen (04.09.2013)


Furuholtet 19 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 47) er solgt for kr 2.150.000 fra Inger Marie Visnes til Beate Jacobsen (22.08.2013)


Tømmerbakke vei 28 (Gnr 30, bnr 192) er solgt for kr 5.000.000 fra Ole-Christian Lembourn og Wenche-Lill Lembourn til Ruth Kjersti Nordhus (09.09.2013)


Andel av Bjørnemyr Terrasse 17 H (Gnr 1, bnr 480, seksjon 40) i Nesodden kommune er overdradd fra Terje Tveito til Maria Tveito (10.09.2013)

 

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 57, bnr 59 i Vestre slidre kommune
Andel av Søderlinds vei 3 (Gnr 22, bnr 31) er overdradd til Anne Iren Flage Kvalvik og Arne Amblie (11.09.2013)

 

Andel av Bergveien 33 (Gnr 4, bnr 226) er overdradd til Karin Aud Gleine Vaagen og Otto Gerhard Vaagen (13.09.2013)

 

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 812
Faret 10 (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 111) er solgt for kr 2.300.000 fra Merete Sommerseth til Rune Røer Andersson (13.09.2013)

Blåbærstien 24 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 104) er solgt for kr 2.800.000 fra Stig Robert Mikael Ivancevic til Karl-Erik Christian Karlsson og Bente Sørberg (02.09.2013)


Munkefaret 19 (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 107) er solgt for kr 3.650.000 fra Gørild Malm Kristiansen og Roar Kristiansen til Anne Lise Grasmo (02.09.2013)


Bjørnelia 9 (Gnr 30, bnr 105) er solgt for kr 5.300.000 fra Beate Langrind og Frank Langrind til Petter Langrind og Irene Thunem Olsen (03.09.2013)


Oksval Terrasse 42 B (Gnr 2, bnr 690, seksjon 14) er solgt for kr 3.050.000 fra Funksjonell as til Silje Haug og Fredrik Skogvold Hoseth (03.09.2013)


Tangen Terrasse 26 B (Gnr 4, bnr 259) er overdradd fra Bjørn Gunnar Tangen og Astrid Wiig til Bjarne Karlsen (03.09.2013)


Tangen Terrasse 26 A (Gnr 4, bnr 768) er overdradd fra Bjarne Karlsen til Bjørn Gunnar Tangen og Astrid Wiig (03.09.2013)


Andel av Tangen Terrasse 26 A (Gnr 4, bnr 768) er overdradd fra Astrid Wiig til Asbjørn Wiig, Mai Britt Wiig og Runa Wiig (03.09.2013)

 

Gnr 25, bnr 560 er solgt for kr 1.150.000 fra Trude Aden til Lenita Ahlstrøm og Torstein Ziegler Gundersen (04.09.2013

)

 

Solåsveien 17 B (Gnr 1, bnr 151, seksjon 4) er solgt for kr 4.650.000 fra Trygve Bjørnæs og Ingeborg Cecilie Schram Hoel til Geir Ove Karlsson og Lise Nettli (04.09.2013)


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no