Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. - 30. april - 2013:


Andel av Elgfaret 8 (Gnr 30, bnr 132) er overdradd fra Jens Daniel Johannessen til Petra Cécile Diestelhorst Johannessen (26.04.2013)

 

Vesleskauen 7 (Gnr 1, bnr 306) er overdradd fra Sverre Klouman til Pål Jacob Klouman, Elise Klouman, Mette Margrethe Klouman, Karin Klouman, Carsten Klouman, Agnes Klouman og Sverre Klouman (29.04.2013)

 

Mårbakken 18 (Gnr 6, bnr 213) er solgt for kr 2.100.000 fra Torill Irene Næss Kristiansen og Hasse Kristiansen til Tore Ottar Knutsen og Bente Brandt (29.04.2013)

 

Andel av Søndre Sprovei 44 (Gnr 26, bnr 33) oppløsning av sameie fra Anne Cathrine Viker til Bjarne Viker (29.04.2013)

 

Andel av Gnr 26, bnr 267 oppløsning av sameie fra Bjarne Viker til Anne Cathrine Viker (29.04.2013)

 

Reineveien 42 (Gnr 25, bnr 321) er solgt for kr 2.600.000 fra Elsa Petrine Johnsen til Lasse Haugen Kristiansen og Lisa Marie Kristiansen (30.04.2013)

 

Ringveien 43 (Gnr 1, bnr 192) er solgt for kr 4.600.000 fra Doris Karlsen til Janne Skalleberg og Petter-Andre Kvisla (30.04.2013)

 

Kilde: Statens kartverk

Olavs vei 58 (Gnr 2, bnr 1432) er overdradd fra Bjørg Solheim til Gunnar Solheim (23.04.2013)

 

Munkefaret 17 (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 130) er solgt for kr 2.750.000 fra Grethe Johansen til Ragnhild Anita Slettevold og Kamil Mustafa Dursun (23.04.2013)

 

Vestoppfaret 9 B (Gnr 4, bnr 641) er solgt for kr 3.150.000 fra Arne Henriksen og Reidunn Øierud Henriksen til Lene Grohs Evensen og Jean Kristian Jyrkinen (23.04.2013)

 

Andel av Bøkeveien 9 (Gnr 15, bnr 46) er solgt for kr 1.406.250 fra Espen Wennevold Kopperud og Ida May Wennevold Griffiths til Kirsten Thue (23.04.2013)

 

Sefjellveien 24 (Gnr 5, bnr 144) er solgt for kr 3.050.000 fra Karin Unni Røil til Åshild Håbu Kristoffersen og Henning Pavels (24.04.2013)

 

Øvre Solåsen 39 (Gnr 1, bnr 929) er solgt for kr 5.385.000 fra Kjell Håkon Roald og Rønnaug Frithjofsdatter Roald til Lars Flateby og Siri Margrethe Bækken (24.04.2013)

 

Vestoppfaret 5 D (Gnr 4, bnr 636) er overdradd fra Bjørn Grøndahl til Greta Grøndahl (25.04.2013)

Tyristubben 10 (Gnr 2, bnr 1161) er solgt for kr 4.400.000 fra Karl Roger Johnsen og Erna Irene Johnsen til Morten Kristoffer Hellum og Eva Harriet Rønkvist (16.04.2013)

 

Blåbærstien 35 D (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 58) er solgt for kr 3.800.000 fra Elisabeth Friis-Lund til Monia Hoff-Elimari og Eivind Hoff-Elimari (17.04.2013)

 

 

Øvre Utsiktsvei 14 (Gnr 4, bnr 778) er solgt for kr 6.700.000 fra Siv Håberg til Carina Blom Hellehaugen og Hans-Petter Hellehaugen (17.04.2013)

 

Løkkeveien 2 (Gnr 5, bnr 331) er solgt for kr 6.000.000 fra Bjarte André Sæthre og Lena Camilla Jensen til Einar Columbus Salvesen og Mette Kjerschow (18.04.2013)

 

Andel av Sørbyveien 91 (Gnr 8, bnr 34) er overdradd fra Alexander Krohg Plur til Mona Svenneby (19.04.2013)

 

Skogbrynet 43 (Gnr 29, bnr 707) er solgt for kr 500.000 fra Laila Cecilie Melleby og Svein Klemet Melleby til Barka as (22.04.2013)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 708

 

Bjørnemyrveien 33 (Gnr 1, bnr 458) er overdradd fra Helge Olav Hansen til Aslaug Ness Hansen (22.04.2013)

Blåbærstien 37 A (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 70) er solgt for kr 3.000.000 fra Anne Britt Osland til Ellen Kristine Skinlo og Frode Sørensen (08.04.2013)

 

 

Tangen Terrasse 21 (Gnr 4, bnr 260) er overdradd fra Gunnar Anders Kjensli til Marit Holt Kjensli (10.04.2013)

 

Skaugumvei 11 (Gnr 29, bnr 436) er solgt for kr 3.500.000 fra Bjørn Hilding Thorsen til Solveig Slåtto Gjems (10.04.2013)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 494

 

Marikloppa 42 D (Gnr 29, bnr 913, seksjon 40) er solgt for kr 3.650.000 fra Jean Kristian Jyrkinen og Lene Grohs Evensen til Tamara Merkus og Kjetil Nystrøm Limkjær (11.04.2013)

 

Andel av Bøkeveien 43 (Gnr 15, bnr 31) er overdradd fra Svea Margrethe Larsen til Arne Larsen (11.04.2013)

 

Seljeveien 9 C (Gnr 4, bnr 712) er solgt for kr 3.000.000 fra Else-Berit Eliassen og Knut Eliassen til Pernille Viken (15.04.2013)

 

Andel av Sandheimveien 4 (Gnr 26, bnr 205) er overdradd for kr 750.000 fra Luth Hans Jurgen til Erik Garsøen (16.04.2013)

Andel av Fagerveien 48 (Gnr 24, bnr 91) er overdradd for kr 3.100.000 fra Bjørn Kåre Munkvold til Tonje Torsnes (02.04.2013)

 

Gnr 12, bnr 30 er solgt for kr 385.000 fra Abdulrahim Mohamed Koger til Dammyr Eiendom as (05.04.2013)

 

Bjørnestien 32 (Gnr 30, bnr 365) er solgt for kr 6.400.000 fra Anne Birgitte Prestholdt og Arne-Jørg Selen til Steffan Ludvigsen og Jennifer Marie Haven Berg (08.04.2013)

 

Gnr 29, bnr 494 er overdradd fra Sandbæk Aksel til Bjørn Hilding Thorsen (08.04.2013)

 

Bjørnemyr Terrasse 13 K (Gnr 1, bnr 480, seksjon 24) er solgt for kr 3.000.000 fra Signe Ruud og Alma Maria Kongle til Therese Stenrud (08.04.2013)

 

Alværnlia 61 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 18) er solgt for kr 3.900.000 fra Steffan Ludvigsen og Tonje Sundby Thuen til Silje Johannessen og Audun Digerud Berg (08.04.2013)

 


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no