Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. jan - 31. mars 2012:


Bommenveien 69 A (Gnr 25, bnr 267) er overdradd fra Rolf Madsen til Inger-Johanne Madsen (06.03.2012)

 

Furuveien 9 D (Gnr 4, bnr 740) er solgt for kr 3.500.000 fra Kari Klanderud og Anne Helene Lorentzen til Judith Ott (07.03.2012)

 

Øvre Movei 25 (Gnr 2, bnr 1646) er solgt for kr 2.100.000 fra Anders Moe og Hanne Kjensli Moe til Dag Tvedt, Jorid Gamst Tvedt, Gunhild Marte Yri, Liv Tvedt og Tor Tvedt (08.03.2012)

 

Bekkevei 6 (Gnr 29, bnr 461) er solgt for kr 3.950.000 fra Irene Elisabeth Eriksen Dahl til Jo Thorsrud og Marita Meikjær (12.03.2012)

 

Tangen Terrasse 7 (Gnr 4, bnr 191) er solgt for kr 4.400.000 fra Torunn Solveig Wold til Bjørnar Lia og Ingunn Hove (13.03.2012)

 

Andel av Olavs vei 109 (Gnr 2, bnr 706) er overdradd for kr 474.074 fra Grethe Synnøve Hvidsten til Jorunn Marie Knap Tveita (14.03.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 835

 

Andel av Gamle Hellvikvei 41 (Gnr 1, bnr 112, seksjon 4) er overdradd for kr 1.500.000 fra Thor Bugge Lanesskog til Camilla Bugge Lanesskog (15.03.2012)

 

Blåbærstien 20 C (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 39) er solgt for kr 3.325.000 fra Eystein Ruud og Kristin Schrader til Arve Isak Opheim (15.03.2012)

 

Gneisveien 10 (Gnr 27, bnr 152) er solgt for kr 2.905.000 fra Knut Nørve Solbakken og Kari Margareth Andresen Solbakken til Tonje Werner og Jonas Aleksander Torbal Udenæs (16.03.2012)

 

Andel av Bjørnemyr Terrasse 17 E (Gnr 1, bnr 480, seksjon 43) er overdradd for kr 1.400.000 fra Terry André Meland til Kethe Flækøy Trinerud (19.03.2012)

 

Sandheimveien 7 (Gnr 26, bnr 206) er overdradd fra Per Omsveen til Bent Jørgen Omsveen (19.03.2012)

 

Knuts vei 91 (Gnr 2, bnr 798) er solgt for kr 1.700.000 fra Knut Bergmyr til Katarzyna Daniell og Anna Solveig Maria Gugus Daniell (19.03.2012)
Salget omfatter også Gnr 2, bnr 887

 

Andel av Rådyrveien 13 (Gnr 6, bnr 142) er solgt for kr 1.200.000 fra Nicolay Lange-Nielsen til Emma Rowena Hansen (19.03.2012)

 

Gnr 2, bnr 1687 er solgt for kr 100.000 fra Elisabeth Vislie og Frode Lervold til Martin Vislie Lervold (19.03.2012)

 

Linneaveien 24 F (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 34) er solgt for kr 3.750.000 fra Birger Sanden til Maria Tryti Vennerød og Julian Hedenstad Skar (20.03.2012)

 

Solstubben 31 (Gnr 1, bnr 741) er solgt for kr 5.750.000 fra Nicolas Jacques Delaunay og Hege Johanna Staaf-Pettersen til Helge Bjørgo og Kristin Elisabeth Harbakk Bjørgo (20.03.2012)

 

Blåbærstien 33 H (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 62) er solgt for kr 2.750.000 fra Ellen Benedicte Malthe Harnes til Trude Helene Engelstad Sundt (20.03.2012)

 

Blåbærstien 39 D (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 76) er solgt for kr 3.550.000 fra Jo Inge Bekkevold til Kristian Richard Håkon Evjenth og Roar Krislok (20.03.2012)

 

Flafjellet 30 (Gnr 25, bnr 513, seksjon 1) er solgt for kr 2.400.000 fra Glenn Kjetil Jølstad til Glenn-Kristian Jølstad (21.03.2012)

 

Andel av Terrassestien 22 (Gnr 1, bnr 208) er overdradd fra Svend Hafskjold til Gerd Beate Grønbech (22.03.2012)

 

Reineveien 51 (Gnr 25, bnr 334) er solgt for kr 2.350.000 fra Jo Thorsrud til Steinar Yggeseth og Charlotte Røed Piene (23.03.2012)

 

Andel av Linneaveien 13 H (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 6) er overdradd for kr 1.900.000 fra Anne Marie Holst Jochumsen Nordal til Petter Nordal (27.03.2012)

 

Gnr 30, bnr 458 er overdradd for kr 10.000 fra Odd Arne Sandhåland til Kjetil Ståle Thuv og Ruth Kjersti Nordhus (28.03.2012)

 

Øvre Movei 31 (Gnr 2, bnr 417) er overdradd fra Hans Vatle til Målfrid Idun Vatle og Frelsesarmeen (09.03.2012)

 

Øvre Movei 31 (Gnr 2, bnr 417) er solgt for kr 3.000.000 fra Målfrid Idun Vatle og Frelsesarmeen til Ingar Rusten og Turid Helene Walthinsen (09.03.2012)

 

Liljeveien 8 (Gnr 4, bnr 468) er overdradd fra Finn Georg Viker til Karin Arntine Viker (28.03.2012)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Hvaler kommune

 

Bjørnelia 3 (Gnr 1, bnr 346) er overdradd for kr 2.500.000 fra Odd Steensnæs til Tommy Steensnæs (30.03.2012)

 

Kilde: Statens kartverk

Solåsveien 3 (Gnr 1, bnr 978) er overdradd for kr 1.900.000 fra Finn Georg Philipps og Anders Høglund til Gro Cecilie Grimsmo Meisingseth Montarou (13.02.2012)

 

Nedre Utsiktsvei 34 (Gnr 4, bnr 562) er solgt for kr 4.925.000 fra Bjarne Kristoffer Delp og Anne Margrethe Tellefsen til Knut Birger Lunde og Eva Istad Lem (13.02.2012)
Salget omfatter også Gnr 4, bnr 764

 

Munkefaret 19 (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 106) er solgt for kr 2.900.000 fra Camilla Jansberg og Erik Edland til Lill Hallbäck (14.02.2012)

Bjørnelia 39 (Gnr 30, bnr 342) er solgt for kr 5.200.000 fra Synnøve Johansen til Maren Anna Lervik Dam og Thomas Dam (15.02.2012)

 

Birkeveien 51 (Gnr 5, bnr 79) er solgt for kr 3.425.000 fra Torunn Kristin Remme og Åge Ørsland til Svend Thorleif Skjønsberg og Eva Skjønsberg (15.02.2012)

 

Andel av Alværnlia 5 (Gnr 30, bnr 230, seksjon 46) er overdradd fra Trine Elisabeth Aamodt til Arne Christopher Olsen (15.02.2012)

 

Andel av Torvvikveien 44 (Gnr 9, bnr 29) er overdradd for kr 777.500 fra Joakim Krøvel til Arne Borg (16.02.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 9, bnr 33
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 9, bnr 38

 

Andel av Fjordvangveien 43 (Gnr 6, bnr 80) er overdradd for kr 1.400.000 fra Håkon Olav Dahle til Jorleif Ståle Jørgenvåg (17.02.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 6, bnr 95

 

Hellvikveien 51 (Gnr 1, bnr 48) er overdradd fra Berit Kjosavik til Alf Vidar Kihlstrøm, Dagfinn Kihlstrøm og Bjørn Egil Kihlstrøm (17.02.2012)

 

Skogveien 23 (Gnr 4, bnr 754, seksjon 4) er solgt for kr 2.200.000 fra Karin Glimsdal og Hans Martin Sørensen til Mats Dalen Kalløkken (21.02.2012)

 

Gamle Hellvikvei 57 (Gnr 1, bnr 113, seksjon 5) er solgt for kr 3.750.000 fra Gry Trondal og Morten Stickler til Vivi Carlsen (21.02.2012)

 

Bommenveien 51 (Gnr 25, bnr 263) er solgt for kr 850.000 fra Morgan Axel Juul til Tommy Christensen og Line Haugland Christensen (21.02.2012)

Hellvikveien 178 (Gnr 5, bnr 392) er overdradd fra Tom Harald Opperud Nilsen til Sissel Nilsen (23.02.2012)

 

Gnr 1, bnr 900 er overdradd for kr 920.000 fra Lene Mosberg-Stangeby og Thomas Mosberg-Stangeby til Gerd Beate Grønbech og Svend Hafskjold (24.02.2012)

 

Andel av Bergliveien 8 (Gnr 9, bnr 107) er overdradd for kr 80.000 fra Martin Joannes Tioukalias til Jon Martin Larsen (27.02.2012)

 

Marikloppa 44 B (Gnr 29, bnr 913, seksjon 46) er solgt for kr 2.780.000 fra Cecilie Møkleby og Thomas Wilhelmsen til Gro Veslemøy Lehmann og Bjørn Rosen (27.02.2012)

 

Fagerveien 55 (Gnr 24, bnr 97) er overdradd fra Rebecca Mcluckie Skevik til Sofi Skevik, David Alexander Skevik og Aimée Skevik (28.02.2012)

 

Dalsbergstien 1 (Gnr 2, bnr 803) er solgt for kr 900.000 fra Trude Helene Engelstad Sundt til Reidun Saus (29.02.2012)

 

Lise Maries vei 39 (Gnr 6, bnr 267) er solgt for kr 4.850.000 fra Leonardo Polito til Reidun Isachsen og Karl Gustav Bringaker (29.02.2012)

 

Tyristubben 4 (Gnr 2, bnr 977) er overdradd fra Marit Petrine Kringlebotn til Berit Kringlebotn, Ingrid Kringlebotn og Marianne Kringlebotn (02.03.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 1695

 

Tangenveien 85 (Gnr 4, bnr 176) er solgt for kr 6.250.000 fra Mette Kirsten Øverbye Adland og Erik Adland til Knut Petter Rønne og Ulrikke Linge (02.03.2012)

 

Skogveien 23 (Gnr 4, bnr 754, seksjon 1) er solgt for kr 1.800.000 fra Giljato as til Alexander Lange (05.03.2012)

 

Kvartsveien 40 (Gnr 27, bnr 266) er solgt for kr 3.650.000 fra Hans Fossum til Cilie Åsberg og Matthijs Ferdinand Wouda (05.03.2012)

 

Asgerds vei 11 (Gnr 6, bnr 102) er solgt for kr 1.550.000 fra Peder Kopperud Johansen og Thea Johanne Kopperud til Thomas Mosberg-Stangeby og Lene Mosberg-Stangeby (05.03.2012)

 

Reineveien 38 (Gnr 25, bnr 335) er solgt for kr 3.280.000 fra Esten Aas-Eng til Andrea Hasle Risting og Morten André Johansen (05.03.2012)

 

Bjørnemyrsvingen 11 (Gnr 1, bnr 535) er solgt for kr 4.600.000 fra Turid Kranstad Helgesen til Geir Ottosen og Trine Bjelland Ottosen (05.03.2012)

 

Tangenveien 73 (Gnr 4, bnr 171) er solgt for kr 4.625.000 fra Petter Løes Arnesen og Benthe Arnesen til Bjørn-Erich Harr og Susanne Darre (06.03.2012)

Andel av Trollkleiva 5 (Gnr 2, bnr 353) er overdradd fra Brit Aas Jaklin til Gunnar Jaklin (26.01.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 2, bnr 839

 

Andel av Gråbeinberget 8 (Gnr 4, bnr 103) er solgt for kr 2.800.000 fra Thomas Milton Deaton til Anne Elisabeth Naper (27.01.2012)

 

Gnr 2, bnr 1602 er overdradd fra Nesodden Bygg as til Nesodden kommune (30.01.2012)

 

Munkefaret 19 (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 118) er solgt for kr 2.360.000 fra Tone Maldonado Stenvoll til Henrik Dinger (30.01.2012)

 

Bergersletta 163 (Gnr 1, bnr 1) er overdradd for kr 2.020.000 fra Kjell Solberg til Simen Solberg (30.01.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 110
Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 5

 

Fiolveien 1 B (Gnr 4, bnr 406) er solgt for kr 4.650.000 fra Aud Strand til Audhild Jorun Strand (31.01.2012)

 

Glenneveien 161 (Gnr 14, bnr 47) er overdradd fra Ingrid Hs Dbo Bjørnstad til Erik Bjørnstad (02.02.2012)

 

Glenneveien 161 (Gnr 14, bnr 47) er overdradd fra Erik Bjørnstad til Eirik Bjørnstad (02.02.2012)

 

Skoleveien 1 (Gnr 29, bnr 378) er solgt for kr 3.950.000 fra Bjørg Gulliksen til Jan Vegard Westreng og Line Borthne (02.02.2012)
Salget omfatter også Gnr 29, Bnr 186

 

Bjørnemyrsvingen 3 (Gnr 1, bnr 539) er solgt for kr 4.000.000 fra Olav Strand til Astrid Myklebust Kjellin og Espen Kjellin (02.02.2012)

 

Nordre Sprovei 9 (Gnr 26, bnr 102) er overdradd fra Kirsten Margrethe Ommen til Tone Ommen (03.02.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr 26, bnr 136

 

Gnr 16, bnr 61 er overdradd fra Aksel Eng til Jørgen Eng, Morten Eng og Mariann Isumhaugen (03.02.2012)

 

Andel av Gnr 16, bnr 61 er overdradd fra Mariann Isumhaugen til Morten Eng og Jørgen Eng (03.02.2012)

 

Bjørnemyr Terrasse 9 C (Gnr 1, bnr 480, seksjon 15) er solgt for kr 2.600.000 fra Hermine Jeanette Van Berge til Rita Elen Willassen (06.02.2012)

 

Skoklefald Terrasse 59 (Gnr 2, bnr 1309) er solgt for kr 1.950.000 fra Karl Gustav Bringaker til Yvonne Wilson og Erling Mathias Wilson (06.02.2012)

 

Nøkkefaret 10 (Gnr 2, bnr 1089) er solgt for kr 4.950.000 fra Terje Fugelli til Kari Klanderud og Anne Helene Lorentzen (06.02.2012)

 

Faret 1 C (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 31) er solgt for kr 3.850.000 fra Stein Phillip Thoresen til Katrine Eide og Christopher Thomas Holter (06.02.2012)

 

Nedre Movei 15 (Gnr 4, bnr 334) er solgt for kr 5.350.000 fra Kjell Jim Skaar til Ann-Christin Spone og Knut Christian Spange (06.02.2012)

 

Furuveien 11 (Gnr 4, bnr 663) er solgt for kr 4.050.000 fra Inger Johanne Nordgård og Erling Nordgård til Sten Kristian Schiøtz Solseth og Nina Schiøtz Solseth (06.02.2012)

 

Steinveien 14 (Gnr 1, bnr 417) er solgt for kr 12.000.000 fra Fredensborg Boligutleie Ans til Steinveien 12-14 as (06.02.2012)
Salget omfatter også Steinveien 12 (Gnr 1, bnr 418)

 

Solåsveien 3 (Gnr 1, bnr 316) er solgt for kr 1.900.000 fra Finn Georg Philipps og Anders Høglund til Cathrine Wæhler og Espen Aass Delp (07.02.2012)

 

Andel av Hellvikskogsvei 40 (Gnr 5, bnr 253, seksjon 1) oppløsning av sameie fra Sissel Farstad Valen og Johannes Jakob Valen til Astrid Beate Valen-Utvik og Glenn Valen-Utvik (07.02.2012)

 

Andel av Hellvikskogsvei 40 (Gnr 5, bnr 253, seksjon 2) oppløsning av sameie fra Astrid Beate Valen-Utvik og Glenn Valen-Utvik til Johannes Jakob Valen og Sissel Farstad Valen (07.02.2012)

 

Blåbærstien 34 A (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 91) er solgt for kr 2.900.000 fra Ole-Marius Dahl-Gulliksen og Elisabeth Endsjø til Johanne Svihus og Bjørn Hammerstad Johannesen (08.02.2012)

 

Andel av Lyngveien 23 (Gnr 4, bnr 492) er overdradd fra Arve Isak Opheim til Merete Morken Andersen (09.02.2012)

 

Agnorveien 52 (Gnr 24, bnr 38) er solgt for kr 450.000 fra Tom-Erik Engebretsen og Freddy Engebretsen til Sissel Kristine Johansen (09.02.2012)
Salget omfatter også Gnr 24, bnr 47

 

Andel av Bleksliveien 302 (Gnr 29, bnr 887) er overdradd fra Laila Hansen til Hans Einar Hansen (10.02.2012)

 

Andel av Loftuveien 12 (Gnr 13, bnr 22) er solgt for kr 41.500 fra Trygve Ingemann Sverre til Erik Ørnlund og Ellen Ekmo Kronberg (10.02.2012)

Bjørn Erik Jacobsen, Wenche, Eriksen, Irene Klevengen, Nina Holm,Wiggo Kristensen, Frode Moe, Lena Moe,Tom Lien, Edel Inga Fjørtoft Lien, Hanne Mari Ørbæk, Frode Wetlesen, Heidi Larsen Wetlesen, Mona Kristensen Quasny, Karl-Erik Quasny, Margit Helene Østby, Sigurd Marvin Abrahamsen, Jilly Cabuenas Buscato Abrahamsen, Anne Tolk, Nina Hilton Mæhlum, Margrete Helen Faksvåg, Ziad Dib Abdul-Hadi,Siham Ghazi El-Janoudi, Lars Marthinsen, Sissel Adele Wennersgaard, Per Frank Ingebrigtsen, Guri Marie Ingebrigtsen,Trygve Urdahl Skar, Per-Arild Nylenna, Inger Jacobsen, Lene Marie Nerli,Åse-Marit Aune, Anne Innerdal, Ibbi Kolstad, Bård Martinsen, Cecilie Martinsen, Christin Schau Olsen, Mona Stål Eriksson, Gerd Haaker, Ann Karin Johansen, Morten Lindberg, Beatrice Lindberg, Rune Sjøli, Anne Solveig Lund, Elin Irene Johansen, Inger Marie Visnes, Morten André Johansen, Jeanette Linge Anderssen, Kirsten Sæther, Helge Iversen, Line Gundersen Fylling, Øystein Fylling, Lene Jørgensen, Robert Samuelsen Falkenberg,Olga Falkenberg, Per Olav Hagelund, Hilde Tiltnes, Yuliya Siadzmaya, Abbas Arzani,Tore Nyblom, Silje Strandstein Botilsrud, Even Hjertvik, Bjørn Uno Hoffengh, Lene Victoria Johansen, Niklas Persson, Christina Hansen Bakmand, Kathrine Storvand Lie, Jeanette Syvertsen, Marianne Beate Kjærstad Olsen og Henrik Olsen til Nesodden kommune (17.01.2012)

 

Andel av Reineveien 4 (Gnr 25, bnr 400) er overdradd fra Roy Arne Larsen til Jane Margareth Larsen (17.01.2012)

 

Hellaveien 49 (Gnr 29, bnr 200) er solgt for kr 3.500.000 fra Trond Harry Pedersen Folckersahm til Pål Magnus Rismyhr Bjørlo og Celine Nyborg (17.01.2012)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 250
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 338

 

Munkerudstubben 16 (Gnr 22, bnr 41) er solgt for kr 3.250.000 fra Nina Birgitte Østby til Ingrid Kristine Andersen (17.01.2012)

 

Vestoppfaret 16 (Gnr 4, bnr 584, seksjon 26) er solgt for kr 2.050.000 fra Tangen Sentrum Nærsenter as til Laila Kristiansen (18.01.2012)

 

Kapellveien 20 (Gnr 2, bnr 1689) er overdradd for kr 100.510 fra Ketil Johansen til Nesodden kommune (18.01.2012)

 

Bjørnemyrveien 1 K (Gnr 1, bnr 442, seksjon 11) er solgt for kr 2.500.000 fra Bjørn Kjellin og Edith Kjellin til Hermine Jeanette Van Berge (18.01.2012)

 

Andel av Gnr 2, bnr 500 er overdradd for kr 50.000 fra Simonsen til Cato Allum og Knut Sjøbakk Allum (19.01.2012)

 

Hellvikstrand 16 (Gnr 1, bnr 623) er solgt for kr 5.800.000 fra Øivind Oskar Torp og Tove Berit Gulbrandsen til Erik Edland og Camilla Jansberg (19.01.2012)

 

Hasleveien 76 (Gnr 14, bnr 3) er overdradd fra Steinar Gundersen til Kirsti Wensaas Anker-Nilssen (23.01.2012)

 

Andel av Lampepusserveien 5 (Gnr 2, bnr 271) er overdradd fra Johan Julius Ilstad til Rønnaug Synnøve Ilstad (23.01.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 374
Overdragelsen omfatter også e.d. i Malvik kommune

 

Andel av Øvre Movei 14 (Gnr 2, bnr 1141) er overdradd fra Bjørg Mauritz til Trine Mauritz (25.01.2012)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Sør-Fron kommune

 

Solli vei 17 (Gnr 25, bnr 64) er overdradd fra Rigmor Skaar til Geir Heming Skaar (26.01.2012)

 

Gnr 2, bnr 1037 er overdradd fra Østfold fylkeskommune til Nesodden Komm Elverk (26.01.2012)

 

Gnr 2, bnr 944 er overdradd fra Østfold fylkeskommune til Akershus fylkeskommune (26.01.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 945
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 946
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 948
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 949
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 959
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1415
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1422
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1423
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1424
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1425
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1426
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1459
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1461
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 1462

 

Fjellveien 37 B (Gnr 29, bnr 609, seksjon 16) er solgt for kr 3.650.000 fra Nyeborg as til Eva Maria Terese Hemme og Christian Gandolfi (26.01.2012)

Flaskebekkveien 4 (Gnr 2, bnr 1611) er solgt for kr 6.750.000 fra Øystein Ellingstad til Stein Phillip Thoresen og Nina Maren Laitala-Thoresen (02.01.2012)

 

Andel av Skogsrudveien 17 (Gnr 9, bnr 192) er solgt for kr 1.700.000 fra Elin Guttuhaugen til Per Thorvaldsen (03.01.2012)
Salget omfatter også andel av Gnr 9, Bnr 191

 

Bjørnemyrsvingen 16 (Gnr 1, bnr 488) er solgt for kr 4.020.000 fra Margareth Nancy Brendford til Hanne Flåtteng og Anders Flåtteng (04.01.2012)

 

Rugdefaret 4 (Gnr 1, bnr 80) er solgt for kr 5.500.000 fra Bjørn Erik Wiker til Erlend Gunnulfson Hegna og Hanne Cecilie Jensen (04.01.2012)

 

Andel av St. Hansveien 4 (Gnr 7, bnr 113) er overdradd fra Kari Raaholt til Sigrunn Eek (04.01.2012)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 7, Bnr 5

Andel av St. Hansveien 4 (Gnr 7, bnr 113) er overdradd fra Sigrunn Eek til Reidun Skovdahl (04.01.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 7, Bnr 5

 

Andel av Fjordvangveien 58 (Gnr 6, bnr 94) er solgt for kr 1.500.000 fra Ømer Kazan til Ömer Özer (05.01.2012)

 

Andel av Skogveien 16 (Gnr 4, bnr 753, seksjon 1) er solgt for kr 1.000.000 fra Julie Hjertstedt Simensen til Matz Enger (05.01.2012)

 

Tangen Terrasse 11 B (Gnr 4, bnr 189) er solgt for kr 4.150.000 fra Gerd Grøstad til Ketil Asla Holte og Christina Nyvoll (05.01.2012)

 

Blåbærstien 34 I (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 99) er solgt for kr 3.350.000 fra Kristin Åmli Van Gilst og Daniel Frans Van Gilst til Njål Ølnes og Live Maria Roggen (05.01.2012)

 

Gnr 1, bnr 903 er solgt for kr 500.000 fra Eva Charlotte Doverby og Arne Karlsen til Yngvar Lepperød (06.01.2012)

 

Gamle Skoklefaldvei 51 (Gnr 2, bnr 1582) er solgt for kr 1.550.000 fra Bjørg Olla Hansen til Kristine Amundsen og Tor Kristiansen (06.01.2012)

 

Andel av Blåbærstien 24 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 107) er overdradd for kr 2.350.000 fra Tore Basmo Bergh til Thrine Lise Eidem Olsen (09.01.2012)

 

Søndre Solbergvei 23 (Gnr 7, bnr 132) er overdradd for kr 2.675.000 fra Unni Ruth Holth til Margit Semb Garder og Erik Rohde Garder (09.01.2012)

 

Gnr 29, bnr 923 er solgt for kr 1.000.000 fra Yvette Maria Rosasco, Wenche Margareta Finstad og Frøydis Yvonne Rosasco Olsen til Bo Klokt Eiendom as (10.01.2012)
Salget omfatter også Gnr 29, bnr 924

 

Linneaveien 13 E (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 9) er solgt for kr 3.100.000 fra Maren Elle og Øystein Elle til Hans Martin Sørensen og Karin Glimsdal (11.01.2012)

 

Andel av Kløftaveien 121 (Gnr 22, bnr 11) er overdradd fra Gudrun Karoline Løberg til Knut Olaus Løberg, Hans Otto Løberg, Liv Skaug Løberg og Gro Haugen (11.01.2012)

 

Bjørnelia 4 (Gnr 30, bnr 112) er solgt for kr 4.444.000 fra Irene Kornelia Laberg From til Endre Festvåg Laberg og Linda Lorentzen (11.01.2012)

 

Andel av Bergliveien 16 (Gnr 9, bnr 123) er overdradd fra Linn Cecilie Halvorsen til Knut Ingvald Ertresvaag (12.01.2012)

 

Nordstrandveien 34 (Gnr 28, bnr 173) er overdradd for kr 975.350 fra Siri Sparengen og Sigurd Sparengen til Ove Emil Veibekk Sparengen og Lise Øksendal Sparengen (13.01.2012)

 

Gnr 2, bnr 1690 er overdradd fra Bjørg Olla Hansen til Kristine Amundsen og Tor Kristiansen (13.01.2012)

 

 

Loftuveien 30 (Gnr 13, bnr 24) er solgt for kr 5.750.000 fra Gro Bøhlerengen til Camilla Levin-Erichsen og Hildegunn Solbø (16.01.2012)

 

Blåbærstien 2 D (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 15) er solgt for kr 3.380.000 fra Audhild Jorun Strand til Jenny Linnéa Nordling (16.01.2012)

 

Vestoppfaret 18 (Gnr 4, bnr 584, seksjon 32) er solgt for kr 2.450.000 fra Tangen Sentrum Nærsenter as til Per Martin Heggland (16.01.2012)

 

Gnr 23, bnr 199 er overdradd fra Anders Larsen til Nesodden kommune (17.01.2012)

 

Gnr 23, bnr 200 er overdradd fra Hans Petter Gramnæs, Kari Elisabeth Ruud, Arve Ruud ,Bjarne Juul, Stig Arnfinn Fehn, Solveig Bente Andersen, Anne Hjørdis Raastad Hafsøe, Hans Trond Hafsøe, Johnny Sørensen, Ole Petter Solheim, Ragnar Schie, Nygård Sameie, Per Knut Holmsen,Terje Fredheim, Gry Kristensen Fredheim, Mohammad Aslam Moghal, Seija Raili Kivi, Knut Grydeland, Mette Sommerstad, Odd Henning Sommerstad, Cecilie Meltvedt, Birgit Paulsen Berg, Inger-Lise Martinsen,


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no