Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. - 30. november - 2012:


Vårveien 5 (Gnr 25, bnr 221) er solgt for kr 1.250.000 fra Normann Eiendom as til Arnfinn Christian Normann og Iselin Beate Normann (26.11.2012)

 

Kirkeveien 71 (Gnr 10, bnr 124) er overdradd for kr 8.000 fra Bjørn Vidar Strand til Egil Strand (26.11.2012)

 

Trollveien 2 (Gnr 5, bnr 270) er solgt for kr 4.500.000 fra Paal Jensen til Atle Mo og Veronica Cheann (26.11.2012)

 

Dalboveien 10 (Gnr 28, bnr 97) er overdradd fra Daniel Erik Sæther og Åse Sæther til Mona Sæther (28.11.2012)

Overdragelsen omfatter også Gnr 28, bnr 98

 

Blåbærstien 10 A (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 60) er solgt for kr 2.520.000 fra Anne Pettersen til Øyvind Andreas Mæland (28.11.2012)

 

Håkonskastet 1 (Gnr 1, bnr 984, seksjon 2) er solgt for kr 3.950.000 fra Nesodden kommune til Torun Fanny Hansen og Kjell Hansen (30.11.2012)

 

Andel av Hakkespettlia 20 (Gnr 1, bnr 688) er overdradd for kr 1.950.000 fra Per Øystein Sørensen til Merethe Holldorff (30.11.2012)

 

Sjøstrandkroken 9 (Gnr 2, bnr 197) er overdradd fra Johan Flåten til Margaretha Gisela Flåten (30.11.2012)

 

Sjøstrandkroken 9 (Gnr 2, bnr 197) er overdradd fra Margaretha Gisela Flåten til Marie Herberg, Randi Flåten og Halgeir Kaarstein (30.11.2012)

 

Andel av Sjøstrandkroken 9 (Gnr 2, bnr 197) er overdradd for kr 2.500.000 fra Marie Herberg og Randi Flåten til Halgeir Kaarstein (30.11.2012)

 

Kilde: Statens kartverk

Edvards vei 41 (Gnr 2, bnr 940) er solgt for kr 3.430.000 fra Per Sigurd Hoel og Aldona Jolanta Hoel til Per Christian Werenskiold (21.11.2012)
Salget omfatter også andel av Gnr 2, Bnr 753

Gnr 4, bnr 316 er overdradd fra Skogen 3 Borettslag U A til Skogen Vest Huseierforening (21.11.2012)

Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 662
Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 684
Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 757
Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 759
Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 762
Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 763

Granatveien 35 (Gnr 27, bnr 278) er solgt for kr 3.680.000 fra Elin Solfrid Fredhjem til Lars Ørehagen og Marita Myhrvold (21.11.2012)

 

Andel av Fagerveien 35 (Gnr 24, bnr 78) er overdradd fra Nils Kristoffer Lie til Helga Aas, Ingrid Lie, Nina Kirsti Lie og Knut-Arne Lie (22.11.2012)

 

Fagerveien 35 (Gnr 24, bnr 78) er solgt for kr 1.800.000 fra Helga Aas,Ingrid Lie, Nina Kirsti Lie og Knut-Arne Lie til Mona Iren Belsten (22.11.2012)

 

Andel av Hellaveien 195 (Gnr 28, bnr 253) er overdradd for kr 2.000.000 fra Wenche Visnes til Einar Visnes (22.11.2012)

 

Andel av Røerveien 127 (Gnr 8, bnr 32) er overdradd fra Tore Michelsen til Margaretha Mohn Grøstad (23.11.2012)

 

Andel av Blomsterveien 1 D (Gnr 4, bnr 276, seksjon 28) er overdradd fra Meyer Turid Martens til Meyer Jan Martens (26.11.2012)

 

Storebakken 37 (Gnr 7, bnr 71) er overdradd fra Ella Birgitte Raaen til Jorunn Helene Glenjen, Lars Johan Bjella og Marie Bjella (26.11.2012)

 

Andel av Ringveien 43 (Gnr 1, bnr 192) er overdradd fra Rolf Karlsen til Doris Karlsen (26.11.2012)

 

Whistbakken 28 (Gnr 8, bnr 7) er solgt for kr 2.900.000 fra Marit Ganer, Kari Line Ganer og Jørgen Ganer til Karin Grindheim (26.11.2012)

Salget omfatter også Gnr 7, Bnr 68

 

Hellvikstrand 34 (Gnr 1, bnr 27) er solgt for kr 6.000.000 fra Scott Helmer Rønnes til Wenche Halvorsen og Jan Ivar Halvorsen (26.11.2012)

Toveien 19 (Gnr 6, bnr 239) er overdradd fra Alfred Tangenes til Bjørn Toralf Tangenes, Frode Erling Tangenes og Jon André Tangenes (19.11.2012)

 

Andel av Toveien 19 (Gnr 6, bnr 239) er overdradd for kr 700.000 fra Frode Erling Tangenes til Bjørn Toralf Tangenes og Jon André Tangenes (19.11.2012)

 

Andel av Kapellveien 113 (Gnr 2, bnr 371, seksjon 2) er overdradd for kr 480.000 fra Celia Aparecida Fossum til Kjell Aage Fossum (19.11.2012)

Tangen Terrasse 17 A (Gnr 4, bnr 421) er solgt for kr 7.950.000 fra Brune Bygg & Eiendom as til Malin Sunniva Thulesius og Rune André Isene (19.11.2012)

 

Skoklekroken 8 (Gnr 2, bnr 1397) er solgt for kr 4.800.000 fra Svein Harald Kjærnet og Randi Brændhaugen til Lise Olsen og Emilio Frank Caccam (19.11.2012)

 

Andel av Gamle Hellvikvei 9 (Gnr 1, bnr 352) er overdradd for kr 3.010.000 fra Lars Saunes, Pål-Bjørn Saunes og Brit Kari Saunes til Anne Margrethe Saunes, Sara Linn Saunes og Bjørn Gayo Saunes (19.11.2012)

 

Oksval Terrasse 7 C (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 16) er solgt for kr 3.600.000 fra Dag Petersen til Beate Tofte (20.11.2012)

 

Bekkeblomveien 11 (Gnr 4, bnr 514) er solgt for kr 2.900.000 fra Anne-Marie Arnesen til Thomas Arnesen og Line Aurebekk Løvdal (20.11.2012)

 

Krangeveien 21 (Gnr 15, bnr 60) er overdradd fra Rolf Elton til Jøril Elton Sivertsen og John Elton (21.11.2012)

 

Andel av Krangeveien 21 (Gnr 15, bnr 60) er overdradd fra John Elton til Jan Henry Sivertsen (21.11.2012)

 

Enerhøgdveien 30 (Gnr 6, bnr 155) er solgt for kr 4.500.000 fra Margit Semb Garder og Erik Rohde Garder til Gard Kjetil Svendsrud og Daria Cecylia Serafin (21.11.2012)

 

Kirkeveien 18 (Gnr 10, bnr 51) er solgt for kr 5.600.000 fra Markus Fredrik Chris Harboe,Camilla Løvenskiold Stuve, Thomas Løvenskiold og Christina Løvenskiold til Anne Gro Innstrand og Afzal Mohammad Innstrand (21.11.2012)

Blåbærstien 20 F (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 42) er solgt for kr 3.970.000 fra Stephan Reis og Lena Marie Johansen til Tone Løvmo Andersen og Eskil Hoddø (06.11.2012)

 

Kirkeåsveien 3 (Gnr 11, bnr 34) er overdradd fra Aslaug Slaatsveen til Olav Slaatsveen og Turid Slaatsveen Løkke (07.11.2012)

 

Andel av Solstubben 11 (Gnr 1, bnr 732) er overdradd for kr 300.000 fra Bjørn Kristian Rudå til Elin Sulutvedt (07.11.2012)

 

Reineveien 1 (Gnr 25, bnr 428) er overdradd fra Jan Erik Olsen til Gerd Olsen (07.11.2012)

 

Gnr 2, bnr 715 er overdradd for kr 10.000 fra Tonje Marie Gilbo Melbye til Janne Melbye Gillgren (08.11.2012)

 

Furuholtet 12 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 3) er overdradd fra Per Knut Holmsen til Ann Kristin Karlsen, Siv Kristin Kristoffersen, Lene Holmsen, Thomas André Karlsen, Lina Elise Holmsen, Silje Alfrida Holmsen og Daniel Johannes Holmsen (08.11.2012)

 

Andel av Furuholtet 12 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 3) er overdradd fra Siv Kristin Kristoffersen og Lene Holmsen til Ann Kristin Karlsen (08.11.2012)

 

Andel av Furuholtet 12 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 3) er overdradd fra Thomas André Karlsen,Lina Elise Holmsen, Silje Alfrida Holmsen og Daniel Johannes Holmsen til Ann Kristin Karlsen (08.11.2012)

 

Andel av Alex Olssons vei 14 (Gnr 5, bnr 293) er overdradd for kr 2.625.000 fra Erik Førde til Karen Disen (09.11.2012)

 

Andel av Bjørnemyr Terrasse 21 D (Gnr 1, bnr 480, seksjon 77) er overdradd for kr 1.500.025 fra Jennie Marie-Annie Johanna Rönnqvist til Elin Mainhard (12.11.2012)

 

Reineveien 79 (Gnr 25, bnr 503) er solgt for kr 1.200.000 fra Jan Erling Grimsrud Ødegaard til Kim Egil Jeppsson Torp og Bethine Hjertstedt (13.11.2012)

 

Bjørnemyr Terrasse 13 M (Gnr 1, bnr 480, seksjon 22) er solgt for kr 3.250.000 fra Arnhild Fjose til Margrete Bratberg og Espen Grøstad (14.11.2012)

 

Lyngåsveien 5 (Gnr 4, bnr 291) er overdradd fra Jan Madsen til Sofie Ruth Madsen (15.11.2012)

 

Andel av Blåbærstien 29 D (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 35) er overdradd for kr 800.000 fra Morten Malsten til Anne Pettersen (15.11.2012)

 

Faret 6 (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 105) er solgt for kr 2.500.000 fra Silje Lund Vang til Elisabeth Friis-Lund (16.11.2012)

 

Toveien 19 (Gnr 6, bnr 239) er overdradd fra Borgny Tangenes til Alfred Tangenes

(19.11.2012)

 

Andel av Grøndahls vei 19 B (Gnr 2, bnr 1539, seksjon 2) er overdradd fra Jahn Birger Puntervold til Inge Elisabeth Højfeldt, Cecilie Puntervold, Andre Puntervold og Mona Olsen (01.11.2012)

 

Andel av Grøndahls vei 19 B (Gnr 2, bnr 1539, seksjon 2) er overdradd fra Cecilie Puntervold, Andre Puntervold og Mona Olsen til Inge Elisabeth Højfeldt (01.11.2012)

 

Jørgen Berners vei 19 (Gnr 2, bnr 213) er solgt for kr 4.025.000 fra Cato Allum og Knut Sjøbakk Allum til Fred Ferdinand Sassebo (01.11.2012)

 

Salget omfatter også andel av Gnr 2, bnr 500

Gnr 4, bnr 596 er overdradd fra Dag Anders Coucheron til Mette Christine Krogh Coucheron (01.11.2012)

 

Bjørnemyr Terrasse 22 (Gnr 1, bnr 520) er solgt for kr 5.950.000 fra Espen Ytreberg til Cecilie Lorvik Bødtker Rønnevik og Pål Kristen Rønnevik (02.11.2012)

 

Gnr 29, bnr 765 er solgt for kr 950.000 fra Ingrid Tjernshaugen til Ida Kristin Holte og Jakob Holte (02.11.2012)

Salget omfatter også Gnr 29, bnr 929

Gnr 6, bnr 159 er solgt for kr 1.830.000 fra Eirik Berg Maus til Anne-Cathrine Bakke Kraby (05.11.2012)

 

Linneaveien 12 B (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 57) er solgt for kr 4.125.000 fra Kenneth Knarud Petersen og Silje Maria Steinert til Espen Sommer Midttun og Kaja Christine Sommer Midttun (05.11.2012)

 

Seljeveien 5 (Gnr 4, bnr 705, seksjon 3) er solgt for kr 2.260.000 fra Askjell Århus til Jeanette Berg (05.11.2012)

 

Reineveien 55 (Gnr 25, bnr 323) er solgt for kr 2.150.000 fra Lene Holmsen og Christian Nyborg til Maiken Helstad Flateby og Christoffer Petersen Flateby (05.11.2012)

 

Håkonskastet 9 B (Gnr 1, bnr 796, seksjon 9) er overdradd fra Magnhild Solveig Hagen til Unni Høgevold, Knut Leiang og Finn Leiang (05.11.2012)

 

Håkonskastet 9 B (Gnr 1, bnr 796, seksjon 9) er solgt for kr 3.900.000 fra Unni Høgevold, Knut Leiang og Finn Leiang til Eva Martha Olsen og Åge Olsen (05.11.2012)

 

Linneaveien 7 A (Gnr 2, bnr 1025, seksjon 18) er solgt for kr 4.250.000 fra Truls Håvard Tyridal til Stine Holm Ulshagen og Mats Schjølberg Ulshagen (05.11.2012)

 

Kirkeveien 18 (Gnr 10, bnr 51) er overdradd fra Herman Leopoldus Løvenskiold til Markus Fredrik Chris Harboe, Camilla Løvenskiold Stuve, Thomas Løvenskiold og Christina Løvenskiold (06.11.2012)

 

Tømmerbakke vei 53 (Gnr 30, bnr 206) er solgt for kr 5.850.000 fra Lillian Dietzel Teien til Steffen Larvoll og Katrine Larvoll (06.11.2012)


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no