Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:


tilbake til oversikt


Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. - 30. juni - 2012:


Skoklefald Terrasse 19 C (Gnr 2, bnr 1375, seksjon 3) er solgt for kr 2.700.000 fra Giljato as til Tone Kummen og Denis Joakim Brækhus (25.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 27) er solgt for kr 4.750.000 fra Nesodden kommune til Siv Hanseth og Tore Hanseth (25.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 21) er solgt for kr 4.650.000 fra Nesodden kommune til Randi Roalsø (25.06.2012)

 

Dalåsveien 21 (Gnr 28, bnr 242) er solgt for kr 2.700.000 fra Inger Alvilde Lund til Randi Terese Holme-Odden og Marcus Holme-Odden (25.06.2012)
Salget omfatter også Gnr 28, bnr 282

 

Kapellveien 101 (Gnr 2, bnr 371, seksjon 9) er solgt for kr 3.300.000 fra Maria-Charlott Sveinsdottir Ilebekk til Cecilie Fosse og Kim Atle Pedersen (26.06.2012)

 

Hilda Magnussens vei 2 (Gnr 1, bnr 470) er overdradd fra Eva Beverfelt til Petter Seglèn, Bente Seglén og Gro Seglèn (28.06.2012)

 

Andel av Hilda Magnussens vei 2 (Gnr 1, bnr 470) er overdradd for kr 2.166.666 fra Bente Seglén og Gro Seglèn til Petter Seglèn (28.06.2012)

 

Skoklefaldsvingen 23 A (Gnr 2, bnr 1548, seksjon 1) er solgt for kr 3.400.000 fra Jan Eivind Heggen til Karl Granli og Anne Elisabeth Aashamar Granli (28.06.2012)

 

Løeshagaveien 48 (Gnr 10, bnr 136) er solgt for kr 4.450.000 fra Jan Børge Dejgaard til Trond Halvorsen og Elin Halvorsen (28.06.2012)

 

Edvards vei 2 (Gnr 2, bnr 449) er overdradd for kr 1.600.000 fra Tore Harald Torvund til Lasse Andreas Torvund (28.06.2012)

 

Brånenveien 23 (Gnr 23, bnr 49) er solgt for kr 950.000 fra Else Ingeborg Wiestad og Olav Elias Kjeldseth-Moe til Rolf Arild Knardahl (29.06.2012)

 

Andel av Lyngåsveien 12 (Gnr 4, bnr 284) er overdradd fra Sunniva Caroline Rudstrøm til Henrik Borger Verburg Rudstrøm (29.06.2012)

 

Skoklefaldsvingen 5 (Gnr 2, bnr 972) er solgt for kr 5.200.000 fra Camilla Levin-Erichsen til Eva Cecilie Foss (29.06.2012)

 

Kilde: Statens kartverk

Sproveien 221 (Gnr 26, bnr 218) er solgt for kr 2.350.000 fra Arne Ruud, Geir Ove Kværk og Hilde Beate Kværk til Andrew William Holden og Kate Margrethe Thoresen (19.06.2012)

 

Andel av Granatveien 28 (Gnr 27, bnr 242, seksjon 2) er overdradd fra Ingrid Svanevik Danielsen til Frode Amundsen (19.06.2012)

 

Kvistemyrveien 5 (Gnr 28, bnr 108) er solgt for kr 2.085.000 fra Terje Grønvold og Janicke Grønvold til Hjørdis Kurås (20.06.2012)

 

Blåbærstien 34 B (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 92) er solgt for kr 3.320.000 fra Boro Duric og Tanja Duric til Gøril Brataas og Yngve Solberg (20.06.2012)

Andel av Knuts vei 72 (Gnr 2, bnr 778) er overdradd fra Knut Eriksrud til Solveig Helene Torsteinsen Eriksrud (21.06.2012)

 

Mårbakken 24 (Gnr 6, bnr 214) er solgt for kr 4.250.000 fra Dag Arne Lorentzen og Bente Bruun til Tore André Lie og Iris Margareta Binder (21.06.2012)

 

Alværnkroken 6 (Gnr 30, bnr 376, seksjon 3) er solgt for kr 2.300.000 fra Turid Lisbeth Bjerklund til Trine Berge (22.06.2012)

 

Skokleheia 32 (Gnr 2, bnr 1440) er solgt for kr 5.160.000 fra Axel Robert Smit og Gro Dieserud Smit til Kari Westby Romøren og Are Westby Romøren (22.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 22) er solgt for kr 4.555.000 fra Nesodden kommune til Per Saxe (25.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 23) er solgt for kr 4.555.000 fra Nesodden kommune til Else Margrete Andersen og Gunnar Freddy Andersen (25.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 25) er solgt for kr 4.850.000 fra Nesodden kommune til Turid Haugen og Johan Petter Haugen (25.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 26) er solgt for kr 4.750.000 fra Nesodden kommune til Randi Kjellaug Berntsen og Hans Martin Berntsen (25.06.2012)

Sproveien 221 (Gnr 26, bnr 218) er overdradd fra Borghild Ruud til Arne Ruud, Geir Ove Kværk og Hilde Beate Kværk (12.06.2012)

 

Andel av Myråsveien 39 (Gnr 27, bnr 127) er overdradd for kr 1.300.000 fra Hans Atle Worren til Helen Ingeborg Uvaag Worren (12.06.2012)

 

Nyborgbakken 43 (Gnr 29, bnr 644) er solgt for kr 5.400.000 fra Øivind Larsen-Lund til Alexander Larsen-Lund og Marianne Braamann Larsen-Lund (12.06.2012)

 

Nyborgbakken 47 (Gnr 29, bnr 643) er solgt for kr 880.000 fra Lalu as til Mette Anita Bragmo og Øivind Larsen-Lund (12.06.2012)

 

Andel av Gnr 3, bnr 62 er overdradd for kr 720.000 fra Jann Ove Larsen til Marit Kanutte Aarflot, Svein Dybvik, Ola Helle og Aase Gundersen (13.06.2012)

 

Asgerds vei 59 (Gnr 6, bnr 310) er overdradd fra Johnny Svein Haugen til Simen Rak Haugen, Iben Rak Haugen og Line Rak Haugen (13.06.2012)

 

Willy Thoresens vei 11 (Gnr 5, bnr 358) er solgt for kr 4.500.000 fra Camilla Pedersen og Karsten Blomstrand til Siv Merete Rønnestad og Robert William Galloway (14.06.2012)

 

Torsbakken 4 (Gnr 29, bnr 353) er solgt for kr 1.000.000 fra Hanne Holmesland og Terje Karlsen til Aksel Einar Sandnes (15.06.2012)

 

Drøbakveien 49 (Gnr 25, bnr 299) er solgt for kr 1.870.000 fra Sverre Hauge til Nina Gro Bye (15.06.2012)

 

Furuholtet 61 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 52) er solgt for kr 2.800.000 fra Knut Grydeland til Ingrid Svanevik Danielsen (18.06.2012)

 

Hellvikveien 178 (Gnr 5, bnr 214) er overdradd for kr 2.807.000 fra Tom Harald Opperud Nilsen til Sophie Katharina Stangeland Cleve og Kjetil Suleng (18.06.2012)

 

Andel av Liaveien 43 (Gnr 4, bnr 87) er overdradd fra Liv Naumann til Bente Naumann, Ole Fredrik Naumann, Marius Foss og Marie Foss Knutsen (19.06.2012)

Liaveien 24 (Gnr 5, bnr 335) er solgt for kr 1.800.000 fra Knut Robert Robertsen og Bjørn Robertsen til Hilde Lillejord og Espen Rasmussen (07.06.2012)

 

Håkonskastet 3 (Gnr 1, bnr 958, seksjon 28) er solgt for kr 6.690.000 fra Nesodden kommune til Inger Erland Tuv og Stein Ødegård (07.06.2012)

 

Bjørnestupet 17 (Gnr 30, bnr 338, seksjon 13) er solgt for kr 4.900.000 fra Ragnhild Knudsen og Per Ragnar Knudsen til Nils Egil Aas og Ellen Cecilie Romstad (08.06.2012)

 

Andel av Nedre Movei 34 (Gnr 4, bnr 819) er overdradd for kr 250.000 fra Geir Golden Sæther, Vigdis Golden Sæther og Terje Golden Sæther til Christina Irene Golden-Myreng, Cecilie Golden og Ingemund Golden (08.06.2012)

 

Andel av Nedre Movei 36 (Gnr 4, bnr 820) er overdradd for kr 250.000 fra Christina Irene Golden-Myreng, Cecilie Golden og Ingemund Golden til Geir Golden Sæther, Vigdis Golden Sæther og Terje Golden Sæther (08.06.2012)

 

Kløftaveien 106 (Gnr 22, bnr 14) er solgt for kr 1.800.000 fra Harald Bjørn Bodahl til Tomas Asfaha og Bersa Tesfahannes Ghebreslasie (08.06.2012)

 

Andel av Bjørnemyrveien 3 L (Gnr 1, bnr 442, seksjon 27) er overdradd fra Berit Granerud til Yngvar Granerud (08.06.2012)

 

Birkeveien 3 B (Gnr 5, bnr 292) er solgt for kr 5.200.000 fra Hild Osa, Per Arne Braanen og Tone Alise Braanen til Mette Iren Jacobsen, Kjell Jacobsen, Kim Terje Loraas og Tonje Jacobsen (11.06.2012)

 

Gnr 29, bnr 913, seksjon 34 er solgt for kr 2.950.000 fra Bo Klokt Eiendom as til Bjørn-Erik Grotheer og Birgit Maixner (11.06.2012)

Gnr 29, bnr 913, seksjon 33 er solgt for kr 2.950.000 fra Bo Klokt Eiendom as til Thomas Ulleberg Johannesen og Monika Minge (11.06.2012)

 

Dalåsveien 21 (Gnr 28, bnr 242) er overdradd fra Asbjørn Lund til Inger Alvilde Lund (11.06.2012)
Overdragelsen omfatter også Gnr 28, bnr 282

 

Andel av Enerhøgdveien 10 (Gnr 6, bnr 157, seksjon 3) er overdradd for kr 2.475.000 fra Bente Gunhild Anderson til Rune Olaf Eriksen (12.06.2012)

Vestveien 11 C (Gnr 4, bnr 211, seksjon 3) er solgt for kr 2.900.000 fra Kari Brit Øhre til Gro Dieserud Smit og Axel Robert Smit (04.06.2012)

 

Bråtenveien 31 (Gnr 29, bnr 19) er solgt for kr 2.300.000 fra John Olaisen til Live Vessia og Pål Emil Engh (04.06.2012)

Salget omfatter også Gnr 29, bnr 78

 

Lise Maries vei 40 (Gnr 6, bnr 207) er overdradd fra Karl Martin Reksterberg til Ingeborg Marie Uteng (04.06.2012)

 

Faret 4 (Gnr 2, bnr 1068, seksjon 101) er solgt for kr 2.170.000 fra Pål Halvorsen til Calina Magdalena Geard og Roar Visnes (05.06.2012)

 

Gnr 9, bnr 70 er overdradd fra Elsa Løes til Morten Løes og Hanne Løes (06.06.2012)

 

Andel av Øvreveien 28 (Gnr 2, bnr 163) er overdradd for kr 3.800.000 fra Ole Gunnar Tandberg til Kari Bente Ringdal Tandberg (06.06.2012)

 

Andel av Solnedgangen 3 (Gnr 4, bnr 400) er overdradd for kr 2.625.000 fra Ingri Kristine Stensrud til Geir Andersen (06.06.2012)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 4, bnr 595

 

Munkefaret 6 (Gnr 2, bnr 1478) er solgt for kr 3.300.000 fra Espen Kvehaugen til Tone Elise Døli Orheim og Jørgen Orheim (06.06.2012)
Salget omfatter også andel av Gnr 2, bnr 1481

 

 

Liaveien 27 A (Gnr 5, bnr 283) er solgt for kr 2.750.000 fra Marie Stavnem til Richard John Jeffries (06.06.2012)

 

Marikloppa 62 A (Gnr 29, bnr 913, seksjon 13) er solgt for kr 2.550.000 fra Thomas Ulleberg Johannesen og Monika Minge til Ingebjørg Slettahjell Nango (06.06.2012)

 

Olavs vei 9 (Gnr 2, bnr 728) er solgt for kr 5.000.000 fra Hildegunn Solbø til Bendik Strand Skaslien og Tale Strand Skaslien (06.06.2012)

 

Gamle Hellvikvei 71 (Gnr 1, bnr 604) er solgt for kr 3.850.000 fra Erika Maria Benesch Granly og Oddvar Granly til Tanja Duric og Boro Duric (07.06.2012)


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no