Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Eiendomsoverdragelser
Nyttige linker
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

EIENDOMSOVERDRAGELSER PÅ NESODDEN:

tilbake til oversiktOmsetning av eiendommer i Nesodden kommune. Overdragelsene er fra Norsk Eiendomsinformasjon som distribuerer opplysningene på vegne av Justisdepartementet og Statens kartverk. Informasjonen er ordnet i kronologisk rekkefølge.

 

Omsetning av eiendommer i Nesodden kommune:

Eiendomsoverdragelser 1. januar - 30 april 2011:


Andel av Blåbærstien 13 F (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 50) er overdradd for kr 150.000 fra Arnt Even Hustad til Janne-Lene Askholt (27.04.2011)


Reineveien 35 (Gnr 25, bnr 438) er solgt for kr 3.150.000 fra Jon Erik Paulsberg og Aud Steinlein Paulsberg til Harald Strønnes og Pernille Bager (19.04.2011)

 

Flafjellet 17 (Gnr 25, bnr

514, seksjon 1) er solgt for kr 2.470.000 fra Beate Kristin Nerli til Axel Bjerke (19.04.2011)

 

Willy Thoresens vei 37 (Gnr 5, bnr 336) er solgt for kr 4.175.000 fra Tom Sivert Berge og Helen Glastad til Hilde Forslund og Bjørn Karl Forslund (19.04.2011)

 

Nygårdsveien 12 (Gnr 23, bnr 88, seksjon 25) er solgt for kr 2.225.000 fra Lars Odvar Torvund Svendsen, Hans Martin Torvund Svendsen og Aleksander Torvund Svendsen til Kathrine Storvand Lie (27.04.2011)

 

Fjellveien 11 (Gnr 29, bnr 93) er solgt for kr 2.200.000 fra Kari Scott Kjensli, John Scott Karlsen og Per Scott Karlsen til Helen Kavadias og Henning Fjordheim Labrå (27.04.2011)

 

Andel av Tajbråtveien 47 (Gnr 25, bnr 532) er overdradd for kr 1.800.000 fra Stine Werner Haga til Jan Eskild Haga (27.04.2011)

 

Marikloppa 64 A (Gnr 29, bnr 913, seksjon 8) er solgt for kr 2.100.000 fra Bo Klokt Eiendom as til Øystein Schøien Hjelseth og Karin Elisabeth Ivarsson Hjelseth (27.04.2011)

 

Marikloppa 54 B (Gnr 29, bnr 913, seksjon 24) er solgt for kr 2.400.000 fra Bo Klokt Eiendom as til Øystein Schøien Hjelseth og Karin Elisabeth Ivarsson Hjelseth (27.04.2011)

 

Fagerveien 29 (Gnr 24, bnr 72) er solgt for kr 2.300.000 fra Elisabeth Ferenczy Sætersdal til Marianne Lauritzen (29.04.2011)

 

Andel av Solvangveien 6 (Gnr 24, bnr 102) er overdradd for kr 950.000 fra Kathrine Storvand Lie til Cato Lie (29.04.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr 24, bnr 116

Løeshagaveien 14 (Gnr 10, bnr 48) er solgt for kr 2.925.000 fra Sissel Sletteberg og Vidar Hopen til Mamadou Bady Balde og Jennifer Margaret Balde (29.04.2011)


Kilde: Statens kartverk

Fjordvangveien 33 (Gnr 6, bnr 118) er solgt for kr 1.800.000 fra Lars Thingelstad til Solveig Furholm og Roger Furholm (04.03.2011)

 

Skoklefald Terrasse 66 (Gnr 2, bnr 1265) er solgt for kr 5.900.000 fra Agnes Kristin Johnsen og Kirsten Gran til Vegard Hafsteen og Camilla Alten Nordgreen (04.03.2011)

 

Andel av Harekroken 12 (Gnr 5, bnr 122) er overdradd fra Atle Thomas Austad til Pia Kerstin Mittet (04.03.2011)

 

Solåsveien 19 B (Gnr 1, bnr 151, seksjon 1) er solgt for kr 4.120.000 fra Anders Høglund og Finn Georg Philipps til Espen Seim Parmann og Una Seim Parmann (07.03.2011)

 

Gamle Skoklefaldvei 2 A (Gnr 2, bnr 1524, seksjon 2) er solgt for kr 1.650.000 fra Else Gulborg Gulbjørnrudbråten til Liv Sigrid Strøm Nakken (09.03.2011)

 

Gnr 23, bnr 187 er overdradd fra Stian Agnor Klynderud til Tron Klynderud og Elisabeth Agnor Klynderud (10.03.2011)

 

Andel av Blåbærstien 25 D (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 28) er overdradd for kr 1.360.000 fra Terje Bjørsvik til Birgitte Fjeld Bjørsvik (10.03.2011)

 

Jonsrudveien 106 (Gnr 6, bnr 4) er solgt for kr 5.550.000 fra Stefan Robert Norris og Bente Birgitte Brekke til Knut Erik Paulsen (11.03.2011)

 

Gnr 6, bnr 318 er overdradd fra Liv Yvonne Heyerdahl til Hedvig Lien Rytter og Stein Halvor Rytter (11.03.2011)

 

Krangeveien 41 (Gnr 15, bnr 69) er overdradd fra Kristian Krange til Bryngerd Krange (16.03.2011)

 

Liljeveien 5 A (Gnr 4, bnr 281) er solgt for kr 4.375.000 fra Camilla Alten Nordgreen og Vegard Hafsteen til Paul Johannes Albertus Tijink og Mirjam Agnes Wilhelmina Maria Zuithof (16.03.2011)

 

Lillerudveien 11 (Gnr 25, bnr 253) er solgt for kr 4.100.000 fra Geir Solli til Hedda Torild Mulholland og Helge Ragnvald Seeser-Hoff (17.03.2011)

 

Sproveien 221 (Gnr 26, bnr 218) er overdradd fra Olaf Ruud til Borghild Ruud (17.03.2011)

 

Blåbærstien 5 D (Gnr 2, bnr 1122, seksjon 28) er solgt for kr 3.330.000 fra Hans Tranekjer Andresen og Lily Vikki til Jarle Eldegard (17.03.2011)

 

Andel av Asgerds vei 43 (Gnr 6, bnr 173, seksjon 1) er overdradd for kr 2.825.000 fra Camilla Hartmann Johannessen til Mircel Abdul-Hadi (17.03.2011)

 

Andel av Knuts vei 58 A (Gnr 2, bnr 657) oppløsning av sameie fra Vigdis Sofie Bøyding til Odd Bøyding (22.03.2011)

 

Andel av Knuts vei 58 A (Gnr 2, bnr 1677) oppløsning av sameie fra Odd Bøyding til Vigdis Sofie Bøyding (22.03.2011)

 

Andel av Gnr 6, bnr 244 er overdradd fra Edith Margareth Hagenes til Sigfred Oddmund Hagenes (22.03.2011)

 

Fjordvangveien 11 (Gnr 6, bnr 242) er overdradd fra Sigfred Oddmund Hagenes til Rune Sigfred Hagenes (22.03.2011)

 

Overdragelsen omfatter også Gnr 6, bnr 244

Asgerds vei 54 (Gnr 6, bnr 191) er solgt for kr 6.000.000 fra Odd Efjestad og Sigrid Erna Charlotte Seitz Efjestad til Trine Aase og Ronald Arnt Aase (23.03.2011)

 

Perleveien 48 (Gnr 14, bnr 72) er solgt for kr 5.500.000 fra Ann Kathrin Berggren Løkke og Bente Hurum til Alf Martin Ulven (18.04.2011)
Salget omfatter også Gnr 14, bnr 44
Salget omfatter også Gnr 14, Bnr 36

 

Bleksliveien 305 (Gnr 29, bnr 828) er solgt for kr 2.900.000 fra Dan Nils Marcus Grundqvist og Rita Helene Marki til Mathias Bergersen og Bente Instanes (18.04.2011)

 

Lyngåsveien 22 A (Gnr 4, bnr 282, seksjon 2) er solgt for kr 1.725.000 fra Beata Bendikova til Chamoun Fouad Ojeil og Eva Dagmar Stokkan (18.04.2011)


 

 

Solli vei 11 (Gnr 25, bnr 552) er solgt for kr 450.000 fra Heming Molstad til Eva Kristine Riiser og Jan Øyvind Tyreng (09.02.2011)

 

Gnr 2, bnr 1679 er overdradd fra Janne Melbye Gillgren til Hanne Gilbo (10.02.2011)

 

Andel av Fjordveien 79 (Gnr 7, bnr 62) er overdradd fra Aud Ingrid Dahle til Ingunn Dahle (14.02.2011)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 7, bnr 100

 

Andel av Nyborgbakken 37 (Gnr 29, bnr 645) er overdradd for kr 2.150.000 fra Inger-Lise Thorsrud til Stein Thorsrud (14.02.2011)

 

Tjernsbråtaveien 34 (Gnr 20, bnr 104) er solgt for kr 4.850.000 fra Samaya Sungate Behrens til Anne-Marie Giørtz og Eivind Aarset (14.02.2011)

 

Enerhøgdveien 5 B (Gnr 6, bnr 312) er overdradd fra Solveig Furholm til Roger Furholm (15.02.2011)

Andel av Solveien 6 (Gnr 9, bnr 89) er overdradd fra Ragnhild Webjørnsen til Willy Webjørnsen (16.02.2011)

 

Solveien 6 (Gnr 9, bnr 89) er overdradd fra Willy Webjørnsen til Hans Hval Webjørnsen og Hanne Bakken (16.02.2011)

 

Andel av Mokleiva 40 (Gnr 2, bnr 1103) er overdradd for kr 1.800.000 fra Rolf Stol Øyan til Anne Stol Øyan (21.02.2011)

 

Jaerveien 58 (Gnr 12, bnr 21) er overdradd for kr 1.150.000 fra Hestnes Eiendom as til Roger Dammyr og Anders Dammyr (22.02.2011)

Overdragelsen omfatter også Gnr 12, bnr 23
Overdragelsen omfatter også Gnr 12, bnr 26

 

Jaerveien 56 (Gnr 11, bnr 85) er overdradd fra Hestnes Eiendom as til Roger Dammyr og Anders Dammyr (22.02.2011)

 

Asgerds vei 11 (Gnr 6, bnr 102) er overdradd fra Marian Elfrida Kopperud til Peder Kopperud Johansen og Thea Johanne Kopperud (23.02.2011)

 

Søndre Sprovei 54 (Gnr 26, bnr 151) er overdradd fra Per Cederblad til Hanne Cederblad Stamnes (28.02.2011)

 

Sjølies vei 9 (Gnr 6, bnr 157, seksjon 6) er solgt for kr 3.450.000 fra Hanne Winger Kalstad og Magne Johan Kalstad til Monica Støyva Sivertsen og Ronny Sivertsen (28.02.2011)

 

Gnr 23, bnr 149 er overdradd fra Tor Edvin Rolstad til Kim Robert Damlien, Vera Langfjell Hauge, Jørgen Bagli og Annette Warhuus (28.02.2011)

 

Birkeveien 29 B (Gnr 5, bnr 51) er solgt for kr 4.700.000 fra Kjell Armann Smith til Per Olav Horvath Kulblik og Vibece Labrå (28.02.2011)

 


Granatveien 29 (Gnr 27, bnr 243) er solgt for kr 2.500.000 fra Jørgen Bagli til Anita Bagli og Stener Bagli (01.03.2011)

 

Bjørnemyrveien 3 I (Gnr 1, bnr 442, seksjon 24) er solgt for kr 2.950.000 fra Gunnar Kåre Pettersen og Bjørg Salthammer Pettersen til Siw Kristin Vestengen og Jens Kjær Jørgensen (01.03.2011)

 

Mabels vei 15 (Gnr 5, bnr 44) er solgt for kr 7.850.000 fra Thomas Mikele Robsahm til Kjell Ljøstad og Line Gunnarrud (02.03.2011)

 

Tangen Terrasse 8 (Gnr 4, bnr 359) er solgt for kr 5.300.000 fra Bjørn Harald Haugerud til Lily Vikki, Hans Tranekjer Andresen og Gerd Korbøl (03.03.2011)

 

Fagerveien 45 (Gnr 24, bnr 88) er solgt for kr 2.480.000 fra Wibecke Holm Jøsang til Heidi Strand og Per Joakim Sørlie (03.03.2011)

 

Marikloppa 44 C (Gnr 29, bnr 913, seksjon 45) er solgt for kr 2.700.000 fra Bo Klokt Eiendom as til Inger-Lill Eberson Hansen og Bjørn Roger Hansen (04.03.2011)

 

Lindemannvei 41 (Gnr 30, bnr 433) er solgt for kr 2.550.000 fra Gry Stine Kopperud, Magne Kopperud og Remi Andre Hansen til Lars Andreas Dyrhaug og Marte Kruse (04.03.2011)

 

Seljeveien 1 B (Gnr 4, bnr 701) er solgt for kr 2.000.000 fra Inge Venstad til Lena Gullie Aaberg og Odd Harald Aaberg (04.03.2011)

Furuholtet 52 (Gnr 23, bnr 106) er solgt for kr 180.000 fra Odd Paul Paulsen og Arne Johan Paulsen til Øystein Skipenes og Turid Aslaug Skipenes (21.01.2011)

 

Fjordvangveien 65 (Gnr 6, bnr 33, seksjon 1) er solgt for kr 3.675.000 fra Hennie K M Invest as til Ingrid Saunes og Oliveira E Sousa Alexandre Charles De (24.01.2011)

 

Andel av Bøkeveien 9 (Gnr 15, bnr 46) er overdradd fra Edith Kopperud til Espen Wennevold Kopperud og Ida May Wennevold Griffiths (25.01.2011)

 

Andel av Lampepusserveien 19 (Gnr 2, bnr 164) er overdradd fra Nils-Petter Gjetanger til Ann Kristin Brandstadmoen (26.01.2011)

 

Fjellstrandveien 38 (Gnr 29, bnr 172) er overdradd for kr 1.200.000 fra Gjermund Enger til Truls André Enger (27.01.2011)

Overdragelsen omfatter også Gnr 29, bnr 316

 

Fjordvangveien 65 (Gnr 6, bnr 33, seksjon 1) er solgt for kr 3.675.000 fra Hennie K M Invest as til Ingrid Saunes og Oliveira E Sousa Alexandre Charles De (24.01.2011)

 

Andel av Flateby Skogsvei 8 (Gnr 6, bnr 189) er overdradd for kr 925.190 fra Gry Wolf Mølmen til Kristoffer Kallhovd (31.01.2011)

 

Andel av Tjernbakken 3 (Gnr 2, bnr 299) er overdradd fra Ruth Evelyn Sørensen til Erik Sørensen og Anne Sofie Sørensen (01.02.2011)

 

Andel av Liljeveien 5 B (Gnr 4, bnr 341) er overdradd fra Arvid Helge Larssen til Synnøve Ryen Larssen (01.02.2011)

 

Marikloppa 54 A (Gnr 29, bnr 913, seksjon 25) er solgt for kr 2.520.000 fra Tone Urianstad til Terje Lindrup og Veronica Sagen (02.02.2011)

 

Hakkespettlia 16 (Gnr 1, bnr 686) er solgt for kr 3.375.000 fra Gerd Mathiassen og Olav Mathiassen til Torbjørn Egidius Krakstad og Tatiana Mazur (02.02.2011)
Salget omfatter også andel av Gnr 1, bnr 728

 

Alvernkroken 8 (Gnr 30, bnr 375) er solgt for kr 1.965.000 fra Henrik Johan Rommerud til Ham Invest as (03.02.2011)

 

Solåsveien 17 A (Gnr 1, bnr 151, seksjon 3) er solgt for kr 3.750.000 fra Anders Høglund og Finn Georg Philipps til Ida Cecilie Møller Wennevold (03.02.2011)

 

Hellaveien 166 (Gnr 28, bnr 219) er solgt for kr 2.250.000 fra Anne Karine Bentsen, Jon Jørgen Dahlen og Torunn Kommisrud til Carl-Wilhelm Bibow og Vid Muangchan Bibow (03.02.2011)

 

Fjordvangveien 63 (Gnr 6, bnr 33, seksjon 4) er solgt for kr 3.900.000 fra Hennie K M Invest as til Lene Finstad (03.02.2011)

 

Kjartan Veldes vei 5 (Gnr 2, bnr 1532, seksjon 3) er solgt for kr 1.900.000 fra Nesodden Boligselskap as til Astrid Helene Lundquist og Cortes Christopher Brian Solar (03.02.2011)

 

Blåbærstien 20 E (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 41) er solgt for kr 3.150.000 fra Randi Sigstad og Roar Sigstad til Silje Lien Sivertsen og Nadim Jan Sheikh (03.02.2011)

 

Reineveien 39 (Gnr 25, bnr 249) er solgt for kr 3.550.000 fra Stig Erik Ahlstrøm og Wibekke Kleiveland til David Gabrielsen og Ann Katrin Myrvang Taule (03.02.2011)

 

Skoklefald Terrasse 28 (Gnr 2, bnr 1337) er solgt for kr 4.300.000 fra Geir Drabløs til Svein Meek og Ragne Hildrum (04.02.2011)

 

Bommenveien 37 (Gnr 25, bnr 258) er overdradd fra Liv Josefine Asp til Anne Gro Relbo og Sidsel Tuft (07.02.2011)
Overdragelsen omfatter også Bommenveien 43 (Gnr 25, bnr 259)

 

Blåbærstien 24 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 109) er solgt for kr 1.775.000 fra Elena Maria Elizabet Nordstrøm til Erik Rohde Garder og Margit Semb Garder (08.02.2011)

 

Blåbærstien 21 F (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 8) er solgt for kr 3.380.000 fra Ragne Hildrum og Svein Meek til Jonas Bendiksen (09.02.2011)

 

Andel av Fjellstrandveien 36 (Gnr 29, bnr 152) er overdradd fra Mari Johanne Sandvik til Oddbjørn Sandvik (04.01.2011)

 

Andel av Kneika 16 (Gnr 25, bnr 214) er overdradd fra Gerd Johanne Buer til Lasse Buer (05.01.2011)

 

Gnr 1, bnr 46 er solgt for kr 4.650.000 fra Erik Engebretsen til Vibeke Blydt-Hansen og Karl Kristian Herstad (07.01.2011)

 

Ursvikveien 86 (Gnr 2, bnr 127) er overdradd fra Gerd Ambrosia Nicolaysen til Knut Morten Nicolaysen (07.01.2011)


Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 350
Overdragelsen omfatter også Gnr 2, bnr 414

Gnr 23, bnr 147 er solgt for kr 490.000 fra Tor Edvin Rolstad til Kim Robert Damlien og Vera Langfjell Hauge (07.01.2011)

 

Eikåsveien 42 (Gnr 1, bnr 828, seksjon 11) er solgt for kr 2.250.000 fra Erlend Fjordheim og Kari Noreger til Inga Marie Gurung og Hem Bahadur Gurung (07.01.2011)

 

Liljeveien 22 (Gnr 4, bnr 723) er solgt for kr 3.660.000 fra Elisabeth Schwencke Gulbrandsen til Reidar Valentin Smeby og Melinda Emine Boman (07.01.2011)

 

Andel av Gnr 4, bnr 724 er solgt for kr 40.000 fra Lene Kristin Gulbrandsen, Helle Susanne Gulbrandsen Bornstein og Karin Elisabeth Gulbrandsen til Reidar Valentin Smeby og Melinda Emine Boman (07.01.2011)

 

Andel av Bjørnelia 66 (Gnr 30, bnr 239) er overdradd fra Erik Lind til Anne Marie Lind (07.01.2011)

 

Bjørnelia 66 (Gnr 30, bnr 239) er solgt for kr 5.500.000 fra Anne Marie Lind til Trine Lind og Morten Eivind Hitterdal (07.01.2011)

 

Andel av Krangeveien 18 (Gnr 16, bnr 14) er overdradd fra Hank William Samnøy til Elisabeth Samnøy (10.01.2011)

 

Bjørnelia 75 (Gnr 30, bnr 238) er overdradd fra Ingeborg Haavind til Kristin Opstad, Karl Wilhelm Haavind og Arne Haavind (10.01.2011)

 

Andel av Bjørnelia 75 (Gnr 30, bnr 238) er overdradd fra Karl Wilhelm Haavind og Arne Haavind til Kristin Opstad (10.01.2011)

 

Blåbærstien 18 F (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 19) er solgt for kr 2.100.000 fra Birgit Elisabet Oulie-Hansen til Frederik Lund Vang (11.01.2011)

 

Kvartsveien 58 (Gnr 27, bnr 271) er solgt for kr 4.600.000 fra Roy Hugo Øren til André Hoen og Kristine Ziegler Gundersen (12.01.2011)

 

Blåbærstien 32 (Gnr 2, bnr 1123, seksjon 128) er solgt for kr 2.400.000 fra Reidar Valentin Smeby til Elena Maria Elizabet Nordstrøm (17.01.2011)

 

Skogveien 8 C (Gnr 4, bnr 646) er solgt for kr 2.950.000 fra Tor-Arne Ellingstad og Silje Andrine Aspen Ellingstad til Astrid Kristine Drabløs (17.01.2011)

Lindemannvei 57 (Gnr 30, bnr 460) er solgt for kr 4.500.000 fra May Britt Lien til Line Terese Bogstad og Eirik Horg (17.01.2011)

 

Granatveien 25 (Gnr 27, bnr 160) er solgt for kr 2.900.000 fra André Hoen og Kristine Ziegler Gundersen til Anita Aasen og Jens Kristian Asak (18.01.2011)

 

Hellaveien 116 (Gnr 29, bnr 409) er solgt for kr 3.600.000 fra Aase Johanne Bragmo til Truls Isaksen og Tone Urianstad (19.01.2011)

 

Andel av Blylagveien 80 (Gnr 15, bnr 8) er overdradd fra Øyvind Fjeld til Ida Felicia Fjeld Gertsch, Jo-André Fjeld, Øyvind Mathias Fjeld og Siv Irene Fjeld (19.01.2011)

 

Andel av Blylagveien 80 (Gnr 15, bnr 8) er overdradd fra Ida Felicia Fjeld Gertsch, Jo-André Fjeld og Øyvind Mathias Fjeld til Siv Irene Fjeld (19.01.2011)

 

Gnr 4, bnr 813 er solgt for kr 2.000.000 fra Asbjørn Ringstad og Nanna Matilda Ringstad til Ingun Elde Spjelkavik og Hans Petter Eide (19.01.2011)

 

Gnr 4, bnr 805 er solgt for kr 2.950.000 fra Kai Agnar Finsnes til Lasse Haugane og Bente Merethe Haugane (19.01.2011)

 


  ANNONSER:

 

annonse

 

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no