Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Årsmøte 2019 - 8. mai:

Utskriftsformat: Link til side 4 i Fellesvelets avis nr 1/19 (6.3.2019).

 

Årsmøte 2019 blir avholdt onsdag 8. mai i Auditoriet på Tangenten kl. 18.15. Merk av datoen!
Vi inviterer alle medlemmer og politiske partier til dette møtet. Invitasjon vil bli sendt ut på e-mail ila kort tid!


Årsmøtet er et viktig samlingspunkt for å gi styret fullmakter og oppgaver for året som kommer. Alle medlemmene kan komme med ønsker og forslag til prioriteringer for styret. Årsmøtet er også det møtet som fastsetter kontingenten for neste år, dvs. 2020.

 

Alle medlemmer har møte- og stemmerett i årsmøtet. Antall stemmer er definert etter hvor mange medlemmer de enkelte medlemslag har.

 

Dette fordeler seg slik:

1. Inntil 50 medlemmer 2 representanter
2. 51 – 100 medlemmer 3 representanter
3. Over 100 medlemmer 4 representanter

 

 

Møtet følger en fastlagt agenda:


1. Godkjenning av innkalling
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette kontingent
6. Innkomne forslag/saker satt på dagsorden
7. Retningslinjer for styrets arbeid
8. Valg av leder og styremedlemmer
9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
10. Valg av revisor og vararevisor

 

Merk punkt 6 – innkomne forslag:
Dersom noen har forslag som trenger avstemming må de være styret i hende senest 3 uker før møtet slik at dette kan sendes ut til medlemmene i forkant.

Dvs. frist for innsending av forslag blir onsdag den 17. april, 2019.

Forslagene kan sendes til oss på e-mail: ontakt@nesoddenvelforbund.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no