Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Blylaget 100 år!Blylagets historie i korte trekk

Tekst: Harald Opsand
Foto: Lars Grimsgaard

 

Link til trykket artikkel på side 3 i Fellesvelets avis nr 1/16 (29.9.2016).

 

Mange av velene på Nesodden ble stiftet i årene etter det forrige århundreskiftet. Dette blir gjerne behørig feiret med forskjellige arrangementer. I år var det Blylaget vel som fylte 100 år.

Blylaget er en gammel plass. Det er funnet skålgroper på Øvre Grøstad. Det er funnet Steinøks på Nordre Krange og Haslum område. 100 meter syd for Blylagdammen er det funnet en boplass nedtegnet for ca. 5000 år siden, også med tilknytning til Landbruk. Alle gårdene ved Hasleveien/Krangeveien og Fundingrudveien er minst 1000 år gamle. Enkelte hele 4000 år gamle.

Nesodden kirke er i fra 1180 og kirkevei ifra Haslum og til kirken er vel noe yngre. Dette finnes på kart fra ca. 1800 (ridevei/kløv). Fra 1666 – 1700 ble Blylaget nevnt i dokumenter. I nyere tid så antar man at den første bosetning i Blylaget ca. 1661.

De gårdene som hadde mest betydning for Blylaget er Nedre Grøstad, Nordre Krange, Mellom Hasle (Nesodden) og Haslum (Frogn). De første husene i Blylagområdet er Haslum, Blylaget, Blylaget sør og nord, Grøstadbråten (1788). Ellers så er det gamlebygget på Nord Krange og Brenningen. Gårdene har videre blitt oppdelt gjennom generasjonene.

Hva navnet Blylaget kommer fra diskuteres det ennå; Bløilaget, Brølaget, Blæja, Blølauget etc; navnet kan ha kommet fra undervannsbløye eller fra blogging (tappe blod av fisk)

Det er flere som har skrevet om Blylaget og Nesoddens historie, bland annet H. Berner, Karl J. Bjerklund, Harald Lorentzen, Stein Turtumøygard; her kan man finne mange historier og nedtegninger som har vert gjort gjennom århundrene.
Eksempelvis:
Stedet Blylaget var gjestgiveri, fiskeplass og overfart til Oppegård. I 1809 var besetningen: 1 hest, 2 kuer, 1 gris, 1 sau og en Seilbåt med tilbehør.

Ingeborg Spurkeland med mann drev isforretning før 1882. Krystalldammen antas bygd i tiden 1865 – 1873 som is og krepsedam, siden også ørret. Blylagdammen ble bygd ca. 1878 – 1880.

Carl Frølich var de første med telefon i Nesodden Telefonselskap. I 1902 var det 33 abonnenter hvorav 7 fra Blylaget.

Bøndene sendte melk med båtene. Den nye Blylagveien 1877 – 1881. Tidligere kjerreveier var til Grøstad-gårdene: Korketrekkeren, Karl Pedersens vei og opp Grøstadkleiva.

Bygningen Slottet kom i fra Trondheimsveien 2 på en flåte og til Blylaget i 1901.

Første faste skole på Nesodden var Jaer skole fra 1830.


Blylagets Velhus

Blylagets Velhus ble bygget på slutten av 1950-tallet.


  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no